Pierwiastki i ich właściwościWODÓR


Symbol: H

Liczba atomowa: 1

Masa atomowa: 1,0079

Stan skupienia: gaz

Konfiguracja elektronowa: 1s1

Gęstość: 0,071

Temp. topnienia (°C): 98

Temp. wrzenia (°C): 892

Wartościowość: I

Kiedy i przez kogo odkryty: 1766 r. H.Cavendish


HEL


Symbol: He

Liczba atomowa: 2

Masa atomowa: 4,00260

Stan skupienia: gaz

Konfiguracja elektronowa: 1s2

Gęstość0,126

Temp. topnienia (°C): -272,1

Temp. wrzenia (°C): -268,9

Wartościowość: 0

Kiedy i przez kogo odkryty: 1868 P. Janssen i J.N.Lockyer


LIT


Symbol: Li

Liczba atomowa: 3

Masa atomowa: 6,941

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [He]2s1

Gęstość: 0,53

Temp. topnienia (°C): 180,54

Temp. wrzenia (°C): 1342

Wartościowość: I

Kiedy i przez kogo odkryty: 1817 r. A. Arfvedson


BERYL


Symbol: Be

Liczba atomowa: 4

Masa atomowa: 9,012218

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [He]2s2

Gęstość: 1,85

Temp. topnienia (°C): 1280

Temp. wrzenia (°C):

Wartościowość: II

Kiedy i przez kogo odkryty: 1798 r. L.N. Vacquelin


BOR


Symbol: B

Liczba atomowa: 5

Masa atomowa: 10,81

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [He]2s2 2p1

Gęstość: 2,34

Temp. topnienia (°C): 2030

Temp. wrzenia (°C):

Wartościowość: III

Kiedy i przez kogo odkryty: 1808 j.Guy -Lussac


WĘGIEL


Symbol: C

Liczba atomowa: 6

Masa atomowa: 12,0115

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [He]2s2 2p2

Gęstość: 2,26

Temp. topnienia (°C): 3652

Temp. wrzenia (°C): 4200

Wartościowość: II, IV

Kiedy i przez kogo odkryty: starożytność


AZOT


Symbol: N

Liczba atomowa: 7

Masa atomowa: 14,0067

Stan skupienia: gaz

Konfiguracja elektronowa: [He]2s22p3

Gęstość: 0,81

Temp. topnienia (°C): -210,2

Temp. wrzenia (°C): -196

Wartościowość: I, III, IV, V

Kiedy i przez kogo odkryty: 1772 r. D.Rutherford


TLEN


Symbol: O

Liczba atomowa: 8

Masa atomowa: 15,9994

Stan skupienia: gaz

Konfiguracja elektronowa: [He]2s2 2p4

Gęstość: 1,14

Temp. topnienia (°C): -219

Temp. wrzenia (°C): -183

Wartościowość: I, II

Kiedy i przez kogo odkryty: 1774 r. J.Priestley, C.W.Scheele


FLUOR


Symbol: F

Liczba atomowa: 9

Masa atomowa: 18,99840

Stan skupienia: gaz

Konfiguracja elektronowa: [He]2s2 2p5

Gęstość: 1,50

Temp. topnienia (°C): -220

Temp. wrzenia (°C): -188

Wartościowość: I,

Kiedy i przez kogo odkryty: 1886 r. H. F. Moissan


NEON


Symbol: Ne

Liczba atomowa: 10

Masa atomowa: 20,179

Stan skupienia: gaz

Konfiguracja elektronowa: [He]2s2 2p6

Gęstość: 1,20

Temp. topnienia (°C): -248,67

Temp. wrzenia (°C): -246,05

Wartościowość: 0

Kiedy i przez kogo odkryty: 1898 r. W. Ramsay


SÓD


Symbol: Na

Liczba atomowa: 11

Masa atomowa: 22,98977

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [Ne]3s1

Gęstość: 0,97

Temp. topnienia (°C): 98

Temp. wrzenia (°C): 892

Wartościowość: I,

Kiedy i przez kogo odkryty: 1807 H.Davy


MAGNEZ


Symbol: Mg

Liczba atomowa: 12

Masa atomowa: 24,305

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [Ne]3s2

Gęstość1,74

Temp. topnienia (°C): 651

Temp. wrzenia (°C): 1107

Wartościowość: II,

Kiedy i przez kogo odkryty: 1808 H.Davy


GLIN


Symbol: Al

Liczba atomowa: 13

Masa atomowa: 26,98154

Stan skupienia: stały

Konfiguracja elektronowa: [He]3s2 3p1

Gęstość: 2,70

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl