Pięciokąt foremny

Pięciokąt foremny
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów pięciokąta foremnego.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)