+ Pokaż spis treści

Paulina Skrzynecka

PAULINA SKRZYNECKA


Paulina SkrzyneckaFilologię polską na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wyróżnieniem, zdała egzamin na studia doktoranckie. Doświadczenia w pracy nauczyciela nabrała w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie oraz Międzynarodowej Szkole Meridian w Warszawie, gdzie uczyła języka polskiego oraz wiedzy o kulturze. Przez parę lat pracowała we własnej Szkole Językowej Early Edukation, gdzie prowadziła zajęcia z języka polskiego i angielskiego.

Jej praca naukowa skoncentrowana jest wokół postaci Cypriana Norwida. W swoim artykule naukowym i pracy magisterskiej: „Obraz rodaka i ziomka w ujęciu Cypriana Norwida” udowodniła, że oba pojęcia nie są dla autora synonimiczne, a motto zaczerpnięte z wiersza do „Mieczy-Sława”: „Różnić, a nie - całować!” stało się punktem wyjścia do rozważań pracy doktorskiej, poświęconej komizmowi u Norwida.

Od zawsze na pierwszym miejscu stawia sztukę - sztukę interpretacji, sztukę dedukcji, sztukę logicznego i syntetycznego myślenia, sztukę kontekstowego postrzegania dzieł literackich, filmowych, obrazów.

W pracy wychowawcy chce nauczyć swoich uczniów przede wszystkim, że najważniejsza w życiu jest logika oraz... żeby zawsze pamiętali o konsekwencjach własnych czynów.

Czy jest wymagająca? Tak. Czy jest pozytywna? Tak? Czy można się z nią, jak mawiał Norwid, „różnić pięknie i mocno”? Tak. Czy jest specjalistą w swojej dziedzinie? Zdecydowanie tak!