+ Pokaż spis treści

Partykuła


Partykuły są to wyrazy niesamodzielne i nieodmienne, które wzmacniają lub modyfikują znaczenie wyrazu samodzielnego lub nawet całego zdania.

Porównaj zdania: Pośpiesz się! Pośpiesz no się!. Drugie jest mocniejsze, wyraża większe zniecierpliwienie, a wzmocnienie to jest zasługą partykuły no. Partykułą wzmacniającą jest też wyraz -że, np. : Chodźże prędzej!

Do partykuł modyfikujących zaliczamy wyrazy czy, niech, niechaj, oby, by, nie:

  • partykuła czy nadaje zdaniu charakter pytania, np.: Czy lekcje już się skończyły?
  • partykuły niech, niechaj, oby nadają wypowiedzi charakter rozkazu lub życzenia, np.: Niech Arek zgłosi się do mnie jutro. Oby tylko nie rozpadało się!
  • partykuła by pozwala ująć czynność jako przypuszczalną, np.: Zrobiłbym to już dawno, ale byłem chory.
  • partykuła nie służy do zaprzeczania treści wyrazów i zdań, np.: Nie kupiłem tej książki.