+ Pokaż spis treści

Pan Tadeusz

Biblioteka
[-]

Ilustracje M. Andriollego


Wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła / Suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła.Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, / Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem.Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą / I krwią Horeszków!Wara, Panie, od szkody, na tutejszej grzędzie / Nie dla Waszeci owoc, nic z tego nie będzie.Dziewczyna powiewała podniesioną w ręku / Szarą kitką, podobną do piór strusich pęku...Pan Sędzia... / Schyliwszy się i ręce obmywszy w strumieniu, / Usiadł przed Telimeną na wielkim kamieniu.Gość niespodziany, szybko wpadając - gajowy; / Nie zważał nawet, że czas właśnie obiadowy, / Podbiegł do Pana... / ... rzekł: Chwalicie mą tabakę, Mości Dobrodzieje, / Obaczcież, co się wewnątrz tabakierki dzieje.Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty / Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty...Zaczęto przypieczone zbierać papiloty, / Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty, / Zostawując na czole i skroniach włos gładki...Wara! - zawołał. - Sędzio! nie wolno nikomu / Krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu...Odmyka klamkę - pusto jak w zaklętym gmachu; / Dobywa pozew, czyta głośno oświadczenie.Już króliki na łapkach stoją, każdy słucha, / Patrzy, na koniec cała trzódka białopucha / Bieży do starca, liśćmi kapusty znęcona, / 
Do nóg mu, na kolana skacze, na ramiona...To Scyzoryk! Niech żyje Scyzoryk! - krzykniono - / Wiwat Scyzoryk, klejnot Rębajłów zaścianku! / Wiwat Rębajło, Szczerbiec, Półkozic, Mopanku!'Wiwat Hrabia!' On wjeżdżał na folwark Maciejów, / Sam zbrojny, za nim zbrojnych dziesięciu dżokejów.Sędzia i Robak na ziemi / Klęczeli objąwszy się i łzami rzewnemi / Płakali...Wjazd tłumny, dziwny. Przodem, niby laufer, bieży / Ogromny, czarny baran, a łeb mu się jeży / Czterema rogami...Padł koń Hrabi, spadł Hrabia; Klucznik krzycząc bieży / Na ratunek... / Robak był bliższy, Hrabię ciałem swym zakrywa...Ja człek poczciwy, ja was, Państwo Lachy, lubię...Sędzia spełnił Robaka rozkazy / I usiada na łóżku przy nim; a Gerwazy / Stoi, łokieć przytwierdza na główni rapiera...... wśród pączków barwistego maku / Stał ułan jak słonecznik w błyszczącym kołpaku / Strojnym blachą złocistą i piórem koguta; / Przy nim dziewczę, w zielonej sukience jak ruta...Wojski przez okno kuchni, ponad starców głowy / Wytknąwszy głowę, milczkiem słuchał ich rozmowy...Razem ze strun wiela / Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela / Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki. / Brzmi 'Polonez Trzeciego Maja!'Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza / I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, / I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi...