Filozofia

Jesteś tu: Baza wiedzy / Filozofia

Portrety filozofów

 
Tales z Miletu
Heraklit z Efezu
Pitagoras z Samos
Sokrates
Pico della Mirandola
Baruch Spinoza
Piotr Abelard
św. Bonawentura
Gottfried Wilhelm Leibniz
David Hume
Immanuel Kant
Kartezjusz
Max Scheler
Edmund Husserl
Soren Kirkegaard
Jean Jacques Rousseau
Roman Ingarden
Albert Camus
Karl Jaspers

Nurty filozoficzne

 
Platonizm
Arystotelizm
Epikureizm
Stoicyzm
Sceptycyzm
Neoplatonizm

Mity i opowieści

 
Mity i opowieści Platona
Mity i opowieści Homera - Odyseja
Mity i opowieści Homera - Iliada
Opowieści przedmiotów