Orbity w problemie dwóch ciał

Orbity w problemie dwóch ciał
  PEŁNY EKRAN  

Ruch układu składającego się z dwóch ciał wygodnie jest rozpatrywać w układzie odniesienia, w którym środek masy układu jest w spoczynku. W tym układzie każde z nich porusza się po trajektorii, która jest krzywą stożkową, a środek masy znajduje się w jednym z jej ognisk.


Jeśli krzywe, po których poruszają się ciała, są zamknięte, to są one elipsami. Energia potencjalna układu ciał (jest ona ujemna), przewyższa co do wartości bezwzględnej sumaryczną energię kinetyczną układu, a całkowita energia układu jest ujemna (pomijamy tutaj energię kinetyczną obrotu ciał wokół swych osi).


Jeżeli orbity są otwarte, ruch ciał odbywa się po hiperboli lub paraboli.


Wikipedia
 / Źródło

© 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Wolfgang Christian

Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike