+ Pokaż spis treści

OpenStax CNX

Connexions

 

OpenStax CNX jest globalnym repozytorium treści edukacyjnych świadczonych przez wolontariuszy. Platforma jest utrzymywana przez Rice University. Kolekcja dostępna jest bezpłatnie. Można remiksować i edytować materiały oraz pobierać w różnych formatach cyfrowych. Zawiera materiały edukacyjne na wszystkich poziomach i z całego świata, w coraz większej liczbie języków.


W celu zapewnienia możliwości ponownego przetwarzania treści, OpenStax CNX wymaga od autorów publikowania materiałów z licencją Creative Commons License Attribution (obecnie w wersji 4.0).

Autorzy mogą:



Umożliwiając uczniom:





http://openstaxcollege.org/books 





Biblioteka
wolnych i otwartych podręczników uniwersyteckich hostowanych w OpenStax CNX.

 

[Wikipedia]