Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ
dla Szkół Podstawowych
Do pierwszego etapu pozostało
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Data pierwszego etapu: 0000-00-00
We wszystkich etapach zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (treści rozszerzające).

Etap I:
 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VII (wymagania szczegółowe).
 2. Nomenklatura związków nieorganicznych.
Etap II:
 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VIII (wymagania szczegółowe).
  oraz treści rozszerzające dotyczące:
  - nazewnictwa węglowodorów - alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny;
  - właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, fluorowcopochodne;
  - ogniwo galwaniczne, konwencja sztokholmska, SEM, reakcje elektrodowe zachodzące podczas pracy ogniwa, elektroliza stopionych tlenków, wodorotlenków, soli.
Etap III
 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VIII (wymagania szczegółowe).
  oraz treści rozszerzające dotyczące:
  - nazewnictwa węglowodorów - alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny;
  - właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, arenów i węglowodorów cyklicznych;
  - izomeria;
  - aminokwasy i białka.

W etapach II i III treści rozszerzające oznaczają treści wykraczające poza podstawę programową szkoły podstawowej.

Uzupełnienie:

W przypadku chemii organicznej będą uznawane wyłącznie nazwy zgodne z najnowszymi zaleceniami IUPAC. Do uznania nauczyciela i ucznia Komitet pozostawia decyzje, z jakiej literatury najlepiej korzystać.