Informacje o Olimpiadzie Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego RozwojuWyniki II etapu Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Fundacją Nauka i Wiedza, wydawcą serwisu edukator.pl.

Celem Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowania chemią i ochroną środowiska.

Finaliści i laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, w zakresie zawodów:
- Technik analityk
- Technik technologii chemicznej
- Technik ochrony środowiska

Finaliści oraz laureaci Olimpiady mogą być zwolnieni w części lub całości z egzaminów do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni (zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668).

Terminarz Olimpiady:

Rejestracja: 15-31.10.2023
I etap 10.11.2023 13:00-14:30 (na portalu Edukator.pl)
II etap 12.01.2024 13:00-15:00 (na portalu Edukator.pl)
III etap 15.03.2024 (Wydział Chemii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 2) 12:00-18:00 oraz 16.03.2024 (Wydział Chemii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 2) 8:30-16:30 - laboratorium

Etap III odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie, ul. Gronostajowa 2. Każdy uczestnik powinien stawić się na miejscu co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem etapu III.
Uczestnicy Olimpiady przynoszą ze sobą jedynie:
- dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem)
- przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem)
- kalkulator naukowy
- fartuch i okulary ochronne
- ewentualne środki ochrony osobistej (maseczka)

Olimpiada Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju została wpisana w terminarz olimpiad Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Sfinansowano z dotacji MEiN – umowa nr MEIN/2022/DSKKZ/1837.