Okrąg wpisany w trójkąt

Okrąg wpisany w trójkąt
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący okręgu wpisanego w trójkąt.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)