+ Pokaż spis treści

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwoweFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Ogniwa wodorowo-tlenowe z membraną do wymiany protonów. Gazowy wodór wprowadzany jest w obszar porowatej anody, gdzie w wyniku oddziaływania wodoru z materiałem katody zachodzi dysocjacja, w wyniku czego powstają jony protonowe (H+) oraz elektrony (e). Elektrony przyciągane przez anodę pozostają w niej, a jony wodorowe dyfundują: 2H2 → 4H+ + 4e. Półprzepuszczalna membrana jest przewodnikiem tylko dla protonów, nie przepuszcza innych jonów, szczególnie jonów tlenu od katody do anody. Elektrony muszą dotrzeć do katody poprzez obwód elektryczny, wytwarzając prąd pozwalający na zasilanie urządzeń. Na katodzie tlen reaguje z elektronami tworząc jony O2: O2 + 4e → 2O2. Jony wodorowe H+ są zobojętniane zjonizowanym tlenem: 2O2 + 4H+ → 2H2O (Wikipedia)

Kouichi Yuasa
http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/Pl.htm