+ Pokaż spis treści

OER COMMONS

OER Commons


Otwarte zasoby edukacyjne (OER) to materiały nauczania swobodnie dostępne dla wszystkich. Obejmują pełne kursy, moduły, programy nauczania, wykłady, zadania domowe, quizy, zajęcia laboratoryjne, materiały pedagogiczne, gry, symulacje i wiele więcej zasobów znajdujących się w zbiorach cyfrowych mediów z całego świata.


OER Commons to dynamiczny ośrodek treści cyfrowych, oferujący zestaw pomocy wspierających wdrożenie OER.


Wyszukiwanie zasobów


Przy przeglądaniu zasobów mamy do dyspozycji filtry dotyczące: 
obszaru tematycznego, poziomu edukacyjnego, rodzaju materiału, warunków wykorzystania, źródła treści, podstawowego użytkownika, formatu nośnika, użycia edukacyjnego.
 

Możemy też użyć wyszukiwarki (w wersji zaawansowanej pozwala zawęzić wyszukiwanie poprzez wybór dodatkowych kryteriów z listy - m.in. język).

Konto


Po zarejestrowaniu otrzymujemy konto, pozwalające zapisać wyniki wyszukiwania. Mamy możliwość tworzenia własnych folderów i podfolderów, w których możemy umieszczać zasoby, porządkując je w czytelnych kolekcjach, dokonać ich oceny i dodatkowo opisać.
Możemy dodawać materiały znalezione samodzielnie (po wypełnieniu formularza opisującego zasób), także bezpośrednio z paska przeglądarki, po rzeciągnięciu przycisku Submit OER.


Konto umożliwia także tworzenie własnych zasobów lub remiksowanie istniejących za pomocą narzędzia Open Author


Posiadanie konta umożliwia także uczestnictwo w grupach utworzonych przez innych członków OER Commons lub utworzenie własnej.

Strony przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Po kliknięciu: 
mamy możliwość dostosowania wyglądu strony do naszych potrzeb (wielkość czcionki, styl, odstęp między wierszami, kolor i kontrast, wielkość przycisków…)

Open Author


CEL


Open Author stanowi miejsce, gdzie można tworzyć i udostępniać wysokiej jakości otwarte zasoby edukacyjne OZE (OER), takie jak kursy, lekcje, ćwiczenia i prezentacje. Open Author pozwala łączyć tekst, obrazy, dźwięki, pliki i wideo. Wymaga rejestracji.


OER Z OPEN AUTHOR


OER utworzony w Open Author umieszczany jest w OER Commons, sieci nauczania i uczenia się, która zapewnia dostęp do wysokiej jakości zasobów, informacji i narzędzi. Zasoby Open Author mogą być eksportowane w różnych formatach do wykorzystania w systemie zarządzania kursami (CMS) lub w prezentacjach i mogą być drukowane.


PROCES TWORZENIA W OPEN AUTHOR


Należy wykonać 3 kroki w celu utworzenia zasobu w Open Author - Napisz, Opisz, Zatwierdź.

 

  1. Napisz: Projektowanie i tworzenie zasobu edukacyjnego.
  2. Opisz: Opisywanie zasobu, umożliwiające innym dotarcie do niego.
  3. Zatwierdź: Wybór licencji i publikowanie zasobu.

     

 W celu uzyskania pomocy do każdego z tych etapów, zobacz Open Author Help Documentation.


WŁĄCZANIE POP-UPS


Jeśli nie jesteś w stanie zobaczyć w Open Author interfejsu importu Dokumentów Google, oznacza to, że przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby blokować wszystkie wyskakujące okna. Chociaż jest to świetny sposób, aby uniknąć niechcianych pop-up podczas przeglądania stron internetowych, może to kolidować z uzasadnionymi ich funkcjami w aplikacjach.


Jak ponownie włączyć wyskakujące okienka: