Baza wiedzy

od 1969 do 1970

Tablice synchronistyczne od 1969 do 1970

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1969
    I - II - Odbyły się procesy przywódców marca 68. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski dostali po 3,5 roku więzienia, Adam Michnik 3 lata, Henryk Szlajfer i Barbara Toruńczyk po 2 lata, a Witold Górecki 20 miesięcy ograniczenia wolności.       2 IV - Pod Zawoją doszło do jednej z największych polskich katastrof lotniczych. W wyniku rozbicia się samolotu PLL LOT zginęły 53 osoby, w tym wybitny językoznawca  Zenon Klemensiewicz.

    Tego roku zmarli min.: Witold Gombrowicz, Marek Hłasko, Kazimierz Wierzyński, Bogumił Kobiela, Krzysztof Komeda-Trzciński, Grażyna Bacewicz, Jerzy Zawieyski, Wacław Sierpiński, Tadeusz Peiper i Kazimierz Sosnkowski.
 
1970
    II - Odbył się przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie proces grupy tzw. taterników, oskarżonych o szereg przestępstw godzących w dobre imię i interesy ustroju PRL. Wyrok był dość wysoki, oskarżeni zostali skazani na kary pozbawienia wolności w wymiarze od 4 lat i 6 miesięcy do 3 lat.

    20 VI - Aresztowani zostali działacze konspiracyjnej organizacji "Ruch". Po procesie zostali skazani na kary od 1 do 7 lat więzienia.

    7 XII - Podczas swojej oficjalnej wizyty w Warszawie kanclerz NRF Willy Brandt podpisał z premierem Józefem Cyrankiewiczem układ o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL i NRF.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    14 - 22 XII - Na wybrzeżu doszło do tragicznych wydarzeń (tzw. wydarzenia grudniowe). Zaczął je strajk stoczniowców Stoczni Gdańskiej, której załoga sformułowała listę postulatów z żądaniami odwołania podwyżek cen i dokonania zmian we władzach państwa. Następnego dnia w stoczni odbył się wiec protestacyjny zakończony atakiem demonstrantów na siedzibę Komendy Miejskiej MO i budynek Miejskiej Rady Narodowej. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy skupiający zakłady pracy całego Trójmiasta, którego kierownictwo zostało wkrótce aresztowane przez milicję. Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o użyciu siły na wybrzeżu.
 
    16 XII - doszło do walk ulicznych w Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Elblągu, natomiast 17 XII w Gdyni, gdy wojsko bez ostrzeżenia otworzyło ogień do idących do pracy, w odpowiedzi na apel I sekretarza KW w Gdańsku Stanisława Kociołka, robotników. Ponad 5-tysięczny tłum robotników starł się z wojskiem wyposażonym w czołgi i śmigłowce. Strajki i zamieszki przeniosły się także do Słupska i Szczecina. Wszędzie doszło do użycia broni przez skierowane tam oddziały milicji i wojska. Ostatnie walki zakończyły się w Szczecinie, 22 XII. W wyniku kilkudniowych starć w miastach wybrzeża zginęło 45 osób (dane oficjalne) a 1164 osoby odniosły obrażenia. Zatrzymano ok. 3 tys. osób, z których blisko 300 później aresztowano.

    20 XII - Po złożonej pod presją towarzyszy rezygnacji Władysław Gomułka został odsunięty ze stanowiska I sekretarza KC PZPR. Jego miejsce zajął dotychczasowy I sekretarz KW PZPR w Katowicach, Edward Gierek.

    23 XII - Nowym premierem rządu został Piotr Jaroszewicz, zaś dotychczasowy, Józef Cyrankiewicz przejął urząd Przewodniczącego Rady Państwa. Zakończyła się tym samym epoka rządów ekipy Gomułki, którą Stefan Kisielewski nazwał "dyktaturą ciemniaków", zaczęły się czasy Gierka.
    12 XII - W wystąpieniu telewizyjno-radiowym o godz. 20.00 Władysław Gomułka poinformował o zmianie cen detalicznych na artykuły spożywcze i przemysłowe. Generalnie podwyżce wprowadzonej z dniem 13 XII ulec miały artykuły żywnościowe (pierwszej potrzeby), w tym: mięso i jego przetwory (ok. 17,6%), ryby i przetwory rybne (ok. 11,7%), mąka (16,6%), powidła, marmolady i dżemy (ok. 36,2%), kasze (od 23-31%), makarony (ok.15,3%). Jednocześnie drożały: węgiel (10%), koks (20%), cegły budowlane (36,6%), tkaniny (14-37%) i obuwie (23,8%). Wzrosły też ceny mleka i przetworów mlecznych, pieczywa cukierniczego, sprzętu sportowego, motocykli, motorowerów, rowerów, mebli, sprzętu fotograficznego, artykułów papierniczych i dziecięce pasty do zębów. Dla odmiany ceny pewnych towarów uległy obniżce np. telewizory, radia, lodówki, pralki, odkurzacze, maszyny do szycia, magnetofony, żarówki, farby i lakiery, proszki do prania - średnio o 10-20%.      Tego roku zmarli: Paweł Jasienica, Leonid Teliga i Jan Sztaudynger.     1. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec zgodnie stwierdzają, że istniejąca linia graniczna, której przebieg został ustalony w rozdziale IX uchwał Konferencji Poczdamskiej z dnia 2 sierpnia 1945 roku, od Morza Bałtyckiego bezpośrednio na Zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż Odry i Nysy
Dodaj do swoich materiałów