Baza wiedzy

od 1965 do 1968

Tablice synchronistyczne od 1965 do 1968

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1965
    8 IV - W Warszawie podpisany został polsko-radziecki układ "O Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy", przedłużający na dalsze 20 lat układ z 1945 roku.

    30 V - Odbyły się kolejne wybory do Sejmu i rad narodowych. Wśród posłów znalazło się 49 bezpartyjnych.

    VII - Odbył się proces aresztowanych wiosną działaczy opozycyjnej lewicy, Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia, za to, sporządzali i rozpowszechniali opracowania zawierające szkodliwe dla interesów państwa polskiego fałszywe wiadomości, dotyczące stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych w Polsce. Modzelewski skazany został na 3,5 roku więzienia, a Kuroń na 3.
    2 II - Przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie zakończył się proces dyrektora Stołecznego Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Mięsem, Stanisława Wawrzeckiego i jego 9 współpracowników. Uznając, że oskarżeni regularnie zagarniali mienie społeczne sąd ogłosił bardzo surowe wyroki; główny oskarżony został skazany na karę śmierci - wyrok wykonany.     XI - Podczas obrad II Soboru Watykańskiego biskupi polscy skierowali list do biskupów niemieckich zawierający pamiętne słowa: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. W liście tym duchowni polscy przypomnieli zło, jakiego doświadczyły obydwa narody w dotychczasowych stosunkach i wyciągając rękę do porozumienia zapraszali duchownych na uroczystości milenijne na rok następny. I mimo tego wszystkiego, mimo tej prawie beznadziejnej przeszłości, a właściwie właśnie dlatego, czcigodni Bracia, wołamy: próbujmy zapomnieć! Bez polemik, bez dalszej zimnej wojny, ale poprzez rozpoczęcie dialogu, do jakiego zmierza wszędzie i Sobór, i Papież Paweł VI - pisano w liście datowanym na 18 XI. Niejednoznaczna odpowiedź Episkopatu niemieckiego oraz fakt, że treść listu nie była konsultowana zwładzami PRL sprawiły, że prasa polska i rząd przypuściły na Kościół istną nagonkę za to posunięcie. W "Trybunie Ludu" i "Życiu Warszawy" raz po raz pojawiały się napastliwe artykuły oskarżające Episkopat o uprawianie proniemieckiej polityki i uleganie zachodnioniemieckiemu rewizjonizmowi Zmarła wybitna polska pisarka Maria Dąbrowska. Dlaczego polscy biskupi uważają za konieczne i celowe usprawiedliwiać się wobec biskupów niemieckich z faktu powrotu Ziem Odzyskanych do Polski, z ich zasiedlenia i zagospodarowania przez naród polski? Dlaczego polski episkopat układy poczdamskie interpretuje jako "rozkaz zwycięskich mocarstw"? /.../ Pytaliśmy już także, w czyim imieniu i z czyjego upoważnienia biskupi polscy ogłosili urbi et orbi przebaczenie za zbrodnie popełnione wobec narodu polskiego przez hitlerowskie Niemcy? W czyim imieniu posunęli się do tego, że niemieckich biskupów proszą o udzielenie nam, Polakom, wybaczenia? Za jakie to zbrodnie Polska ma zanosić prośby o przebaczenie niemieckie? - grzmiała 22 XII "Trybuna Ludu".
1966
 
 
    7 I - Władze nie wyraziły zgody na wyjazd kardynała Stefana Wyszyńskiego na uroczystości milenijne do Watykanu. Odmówiły również wpuszczenia do kraju legata papieskiego.
    16 - 17 IV - Władze zainaugurowały obchody milenijne w kraju, którym usiłowano nadać charakter uroczystości świeckich, dyskredytując jednocześnie rangę uroczystości przygotowanych przez władze kościelne. W Poznaniu Władysław Gomułka ostro skrytykował postępowanie episkopatu mówiąc:

    V - VI - Równolegle do obchodów milenijnych zorganizowanych przez rząd trwały w kraju uroczystości kościelne. 3 V na Jasnej Górze odbyła się msza, którą celebrował arcybiskup Karol Wojtyła, 8 V w kościele Mariackim w Krakowie  mszę odprawił kardynał Stefan Wyszyński. W wielu miastach Polski zorganizowano religijne manifestacje i pochody (Gniezno, Poznań, Warszawa) nierzadko atakowane przez milicję, jak np. w Warszawie, 26 V.
 
Tego roku zmarli: Jan Kiepura, Stanisław Jerzy Lec, Jan Brzechwa i Stanisław Mikołajczyk.
    Wskutek tej polityki, wskutek tego, że kierownictwo episkopatu podjęło na szeroką skalę działalność polityczną godzącą w polską rację stanu i wplotło ją również w przygotowania tysiąclecia wkroczenia chrześcijaństwa na ziemie polskie, uznaliśmy, że byłoby wyrazem akceptacji tej szkodliwej polityki wyrażenie przez rząd polski zgody na przyjazd papieża i biskupów z innych krajów, których episkopat polski, kierując się swoimi celami politycznymi, bez wiedzy i zgody władz polskich zaprosił na kościelne uroczystości milenijne. Dlatego rząd polski ustosunkował się negatywnie do tego samowolnego kroku kierownictwa episkopatu. Poza Poznaniem i Gnieznem uroczystości państwowe odbyły się także min. W Toruniu, Warszawie i Krakowie.
 
1967
    15 IV - Stocznia Gdańska uzyskała imię Włodzimierza Lenina.

    12 VI - Polska w wyniku wojny sześciodniowej (5-10 VI), toczonej na Bliskim Wschodzie przez Izrael z krajami arabskimi, zerwała jednostronnie stosunki z państwem izraelskim.

    VI - W Warszawie odbył się VI Kongres Związków Zawodowych, na którym był Władysław Gomułka i wygłosił znaczące przemówienie, w którym powiedział min.
 
    8 I - W wypadku na dworcu kolejowym we Wrocławiu zginął najpopularniejszy wówczas aktor polski Zbigniew Cybulski.
    25 XI - W Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera "Dziadów" w inscenizacji Kazimierza Dejmka z Gustawem Holoubkiem w roli Konrada. Żywa reakcja widowni, a zwłaszcza podczas fragmentów zawierających wątki antyrosyjskie, wywołała niepokój i surową reakcję władzy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w syjonistycznych środowiskach Żydów - obywateli polskich, pragnę oświadczyć, co następuje: nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu do Izraela, jeśli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę - Polskę Ludową.
1968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    19 III - Władysław Gomułka wygłosił  w Sali Kongresowej PKiN płomienne przemówienie, w którym dokonał surowej oceny zajść marcowych określając je jako dzieło warchołów i syjonistów, próbujących poprzez "Dziady" skłócić Polskę ze Związkiem Radzieckim
    20 - 21 VIII - Wojska polskie wzięły udział w operacji zbrojnej państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (operacja Dunaj) w liczbie ok. 26 tys. żołnierzy.
    8 IX - Podczas uroczystości dożynkowej na Stadionie X-lecia w Warszawie, w proteście wobec interwencji w Czechosłowacji, samospalenia dokonał Ryszard Siwiec.
 
    30 I - W teatrze Narodowym w Warszawie odbył się ostatni spektakl "Dziadów". Po przedstawieniu grupa studentów zorganizowała manifestację ulicami stolicy, wznosząc okrzyki przeciwko cenzurze.

    6 II - Wydany został wyrok w procesie Janusza Szpotańskiego, oskarżonego o rozprzestrzenianie informacji szkodliwych dla interesów państwa. W rzeczywistości chodziło o operę satyryczną "Cisi i gęgacze, czyli bal u prezydenta", w której zawarł liczne aluzje do rządzącej ekipy politycznej. Ten błyskotliwy paszkwil zaczynał się następującą uwerturą:
                            Jeśli chcesz mieć różowy balet,
                            Wygodną chatę, wózek, szkło,
                            Nie licz na żadną z twoich zalet,
                            Lecz wstąp czym prędzej do MO.
Gdy kurcz się ogólna pula
                            I socjalizmu gaśnie blask,
                            Wtedy na cichych się wybula,
                            By ściszali ludu wrzask.

  Sam Gomułka zaangażował się w tę sprawę, gdyż Szpotański i jego nie oszczędził, wcielając w postać Gnoma, którego scharakteryzował w dalszej części min. w ten sposób:
I już niskie czoło marszczy,
                            By do pracy zmusić mózg.
                            Słychać odgłos sapki starczej,
  Słychać  wody w głowie plusk.


    8 III - Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do wiecu studentów, w obronie "Dziadów" i relegowanych z uczelni, 4 III, kolegów Michnika i Szlajfera. W wyniku akcji pacyfikacyjnej MO i ORMO wiec został rozproszony, a część studentów pobita i aresztowana. Za kratkami znalazła się także część pracowników naukowych uniwersytetu, biorąca udział w demonstracji. W następnych dniach marca doszło do solidarystycznych akcji studenckich na innych uczelniach Warszawy, a następnie także całego kraju. Do szczególnie poważnych wydarzeń zaliczyć należy zajścia krakowskie. Idącą w kierunku Rynku manifestację studentów bez pardonu rozbiła milicja, która następnie wdarła się do gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego i aresztowała wiele osób.

    12 - 27 X - Na XIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich polscy sportowcy zdobyli 18 medali, w tym 5 złotych. Zdobyli je Jerzy Kulej, Waldemar Baszanowski, Irena Kirszenstein-Szewińska, Jerzy Pawłowski i Józef Zapędzki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieło I sekretarz ostro potępił i w swoim pamiętnym wystąpieniu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podsumowując wydarzenia marcowe, zajął się także osobą Szpotańskiego i jego utworu, który określił jako reakcyjny paszkwil, ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii i do organów władzy państwowej. Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości, na jakie może się zdobyć tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoku, człowiek o moralności alfonsa. Dodajmy, że wyrokiem sądu Janusz Szpotański został skazany na 3 lata więzienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski - jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu jej wypaczania - wykorzenić z umysłów przeżytki starych i nie zawsze minionych przeciwieństw, nie zaś umacniając je i rozjątrzać. Taki jest nakaz patriotyzmu i internacjonalizmu - dwóch cech, które należą do najpiękniejszych tradycji polskiego narodu i polskiej klasy robotniczej. Był i Mickiewicz patriotą i internacjonalistą swoich czasów. Nie zgodzimy się nigdy z tym, aby z Mickiewicza robiono sztandar antyradzieckich demonstracji.  W wyniku antysemickiej kampanii Polskę opuściło ponad 13 tys. osób, w tym min. Leszek Kołakowski, Paweł Korzec, Henryk Grynberg, Jan Kott, Leopold Tyrmand, Aleksander Ford i Jerzy Lipman.

później

Dodaj do swoich materiałów