Baza wiedzy

od 1915 do 1916

Tablice synchronistyczne od 1915 do 1916

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1915
8 I - W Lozannie powstał Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (od końca miesiąca rezydujący w Vevey), którego prezesem został Henryk Sienkiewicz, a w skład organizacji weszli także Ignacy Paderewski, Szymon Askenazy, Erazm Piltz i Gabriel Narutowicz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    21 I - W walkach pod Bolimowem w Królestwie, Niemcy po raz pierwszy użyli gazów bojowych, stosując pociski z chlorem. Działanie tego środka walki miało przerażające skutki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    I - V - W kolejnych walkach toczonych na ziemiach polskich wzięły udział jednostki polskie. I Brygada największe boje toczyła nad Nidą w rejonie Pińczowa, gdzie wiosną, przez 10 tygodni odpierała ataki rosyjskie. Jednak najważniejszym wydarzeniem militarnym tego okresu okazała się stoczona w dniach 16 - 24 V bitwa pod Konarami, zakończona powstrzymaniem kontruderzenia Rosjan przez Polaków. Z kolei oddziały formowanej II Brygady kontynuowały walkę z Rosjanami w Karpatach, nad Dniestrem i Seretem oraz na Bukowinie.
 2 - 3 V- W wyniku zwycięskiej bitwy pod Gorlicami wojska austriackie i niemieckie rozpoczęły wielką ofensywę na froncie wschodnim.
    8 V - Nastąpiło formalne powołanie do życia już istniejącej II Brygady, którą dowodził gen. Karol Trzaska-Durski. Jednocześnie za zgodą Austriaków powstała III Brygada Legionów z płk. Wiktorem Grzesickim jako dowodzącym.
13 VI - W bitwie pod Rokitną niedaleko Czerniowiec, 2. Szwadron ułanów II Brygady Legionów wykonał wspaniałą szarżę na okopy rosyjskie, tracąc przy tym wszystkich oficerów, w tym dowódcę rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza
VI - IX - W okresie letnim w wyniku błyskawicznej ofensywy państw centralnych opanowane zostało niemal całe Królestwo Polskie. Austriacy i Niemcy zajęli Warszawę,
Dodaj do swoich materiałów