Baza wiedzy

od 1848 do 1855

Tablice synchronistyczne od 1848 do 1855

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1848
    II - III - W wyniku wybuchu rewolucji w Paryżu (22 II), Wiedniu (13 III) i Berlinie (17 III), w Europie zapoczątkowana została Wiosna Ludów. Również na ziemiach polskich leżących w zaborach austriackim i pruskim nastąpiło ożywienie życia politycznego i wzrost aktywności politycznej Polaków.
 
    19 - 20 III - We Lwowie i Poznaniu doszło do demonstracji i wystąpień. Powstały lokalne rządy skupiające szlachtę i inteligencję, pod adresem władców Austrii i Prus wysunięto  żądania polonizacji administracji i oświaty oraz przywrócenia utraconych praw politycznych. Na obszarze Galicji i Wielkopolski powstawać zaczęły oddziały zbrojne i komitety narodowe. W wyniku amnestii z więzienia pruskiego wyszli liczni uczestnicy ruchu spiskowego, min. Walenty Stefański i Ludwik Mierosławski
 
    29 III - W Rzymie z inicjatywy Adama Mickiewicza powstał legion polski, osiągając stan około 200 ludzi. W trakcie włoskiej Wiosny Ludów walczył w Lombardii, Rzymie i Genui.
 
    11 IV - Zawarta został polsko-pruska ugoda w Jarosławcu. Przybyły z Berlina gen. Wilhelm Willisen zawarł porozumienie z Komitetem Narodowym w Poznaniu o zawieszeniu broni i pozostawieniu polskich oddziałów w wysokości do 4 500 żołnierzy. Siły te miały być jednak rozdzielone na cztery odrębne garnizony.
 
    26 - 29 IV - Po ciężkich walkach z Austriakami i zbombardowaniu przez nich Krakowa, zakończyła się Wiosna Ludów w tym mieście. Lokalny Komitet Narodowy został rozwiązany przez zaborców.
 
    29 IV - Atakiem sił pruskich na wojskowy obóz w Książu rozpoczęła się trwająca do 9 Vwojna z Prusami. Dowodzący polskim wojskami Ludwik Mierosławski zwyciężył co prawda 30 IV pod Miłosławiem i 2 V pod Sokołowem ale wobec trudnej sytuacji poddał oddział i złożył dymisję
 
VI - Zarówno w Galicji jak i w Wielkopolsce odbyły się wybory parlamentarne, w których po raz pierwszy uczestniczyli chłopi i Żydzi tych ziem. Posłowie do parlamentu austriackiego utworzyli Koło Polskie, zaś wybrani do parlamentu pruskiego Ligę Polską.
 
X -W trakcie trwania powstania wiedeńskiego jedną z głównych ról w walce z wojskami cesarskimi odegrał gen. Józef Bem.
 
1 - 2 XI - Zdobyciem miasta przez Austriaków zakończyła się Wiosna Ludów we Lwowie.
 
18 XI - Gen. Józef Wysocki rozpoczął formowanie Legionu Polskiego na Węgrzech. Liczący zaledwie kilka tysięcy żołnierzy wziął udział w rewolucji
węgierskiej, a po jej upadku przedostał się do Turcji.
 
29 XI - Gen. Józef Bem objął dowództwo nad armią węgierską w Siedmiogrodzie. Prowadzona przez Bema ofensywa przeciwko Austriakom, a później także Rosjanom, przyniosła wielkie sukcesy i sławę polskiemu dowódcy. Kierowani przez niego Węgrzy zdobyli min. Koloszwar (25 XII), Nagyszeben (11 III 1849) i Braszow (20 III 1849), całkowicie oswobadzając Siedmiogród.
 
17 XII - Ludwik Mierosławski przybył do Palermo na Sycylii. Przejął dowodzenie nad armią sycylijską ale szybko poniósł klęskę (pod Katanią 5 IV 1849) i złożył dymisję.
22 IV - Gubernator Galicji Franciszek Stadion ogłosił zniesienie pańszczyzny, począwszy od 15 V. Była to prywatna inicjatywa cesarskiego urzędnika, przeprowadzona bez akceptacji monarchy. Ten jednak poparł w czerwcu ten krok i w swoim patencie, antydatowanym na 17 IV, potwierdził uwłaszczenie.
 
Przez ziemie polskie przetoczyły się wówczas liczne epidemie. Na Górnym Śląsku wystąpiła epidemia tyfusu głodowego, w Galicji tyfusu i cholery, a w Królestwie Polskim i w Wielkopolsce cholery. W wyniku zarazy zmarło wtedy ponad 200 tysięcy ludzi.
wówczas na emigracji we Francji, dwóch młodzieńców. Prezentowali się niezwykle efektownie: fraczki, kamizeleczki jak spod igły.
    - Skąd przyjeżdżacie? - spytał poeta.
    - A z kraju - odpowiedzieli jednogłośnie młodzieńcy.
    - No cóż, chłopcy dorosłe... Byliście na wojnie?
    - Nie, proszę pana Mickiewicza.
    - A czemu nie byliście?
    - A to dlatego, że mama powiedziała, że ma nas tylko dwóch jedynaków, to pozwolić nie może. Na taką odpowiedź pan Adam uśmiał się serdecznie.
    - A po co żeście przyjechali?
    - Na wyćwiczenie w języku - padła odpowiedź.
    - No, nieźle... I cóż wam mama poleciła?
    - A żebyśmy pana Mickiewicza zobaczyli.
    - I widzieliście mnie z przodu.
    - A tak!
    - No, to teraz zobaczycie, jak wyglądam z tyłu.
  Po czym odwróciwszy się do nich plecami wyszedł z pokoju, zostawiając młodzieńców niesłychanie skonfundowanych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1. Zebrani rodacy zawiązują się w Zastęp polski, w celu wrócenia do ojczyzny, w połączeniu, da Bóg, z zastępami bratnimi Słowian.
      2. Byt już ogłoszony.
      3. Obierają namiestnikiem swoim i dotychczasowym przewodnikiem Adama Mickiewicza.
      4. Przewodnictwo to ustaje, skoro przejdziemy granice Włoch uspokojonych.
      5. Obiorą dwóch członków rady, jednego dla przewodnictwa i potrzeb wojennych, drugiego do korespondencji i potrzeb cywilnych, tudzież kasjera.
      6. Przodownik wraz z Radą mocen jest powołać zastęp do ruszenia w drogę w każdej chwili, wszyscy więc muszą być w gotowości.

      7. Wszelkie postanowienia Rady udzielone będą zastępowi.
 (Akt zawiązania Legionu Polskiego we Włoszech z 29 III 1848 roku)
 
9 V - Ujrzeliśmy Miłosław i folwark Bugaj już zajęte przez Prusaków, a ich armaty ustawione w stronę lasu przy folwarku; konnica złożona z kirasjerów, ułanów i huzarów ustawiona była na drodze ku Kozubcowi. Niebawem zmusiliśmy strzałami naszymi tyralierów pruskich do cofnięcia się za budynki, mury i płoty. Wtedy rozpoczęła się walka z bliska, bo my walczyliśmy po jednej a Prusacy po drugiej stronie tych samych budynków /.../ Podczas tego mały oddział naszych ułanów, może z 50 koni uwijał się po polu pomiędzy folwarkiem i lasem, na który nakierowane mieli armaty Prusacy. Ku tym armatom zbliżali się nasi ułani. Wtedy zachodzi im drogę od lasu cały szwadron pruskich kirasjerów. Nasi manewrowali w ten sposób, aby przyciągnąć kirasjerów do lasu, a gdy wreszcie kirasjerzy odciąwszy naszych ułanów, znaleźli się na skraju lasu, wypadli nagle, z okrzykiem "hurra", nasi kosynierzy ukryci w lesie. Uderzyli z impetem na wroga, podczas gdy nasi ułani, złożywszy piki do ataku, z drugiej strony natarli /.../ . Nasi strzelcy tymczasem pospołu z kosynierami dom po domu odbijali z rąk piechoty pruskiej. - wspominał bitwę pod Miłosławiem jej uczestnik Józef
Dodaj do swoich materiałów