Baza wiedzy

od 1841 do 1847

Tablice synchronistyczne od 1841 do 1847

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1841
    XII - W Poznaniu otwarto "Bazar" (hotel z salą konferencyjną), miejsce spotkań wielkopolskiej inteligencji i ziemiaństwa, należący do polskiej spółki kierowanej przez Karola Marcinkowskiego. 
 
W wyniku kolejnych aresztowań zakończyło działalność Stowarzyszenie Ludu Polskiego.
    3 XI - We Lwowie powstało z inicjatywy księcia Leona Sapiehy, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, popierające rozwój rolnictwa w Galicji i udzielające kredytów właścicielom ziemskim.
 
Car Rosji Mikołaj I zlikwidował Radę Stanu, Sąd Apelacyjny oraz system monetarny Królestwa Polskiego. Do administracji wprowadzono dwa równorzędne języki: polski i rosyjski.
    28 II - Podczas obrad sejmu prowincjonalnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego nowy król Prus, Fryderyk Wilhelm IV zapowiedział  ulgi dla języka polskiego w szkołach i złagodzenie polityki szkolnej. Wyrazem wprowadzenia tych deklaracji było założenie w kwietniu tegoż roku, przez Karola Marcinkowskiego Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wspomagało one edukację biednej, choć zdolnej młodzieży i wpływało na rozwój kultury polskiej w Wielkopolsce.
 
Ukazały się pierwsze numery polskich czasopism: w Warszawie miesięcznika "Biblioteka Warszawska", w Wilnie - "Ateneum".
 
1842
Z inicjatywy Walentego Stefańskiego powstał w Poznaniu Związek Plebejuszy, tajna organizacja patriotyczna, wysuwająca hasła niepodległościowe i społeczne Spółka ziemiańska kierowana przez Andrzeja Zamoyskiego rozpoczęła wydawanie na terenie Królestwa Polskiego "Roczników Gospodarstwa Krajowego".
 
Otwarty został pierwszy na ziemiach polskich odcinek kolei żelaznej.
Dodaj do swoich materiałów