Baza wiedzy

od 1834 do 1840

Tablice synchronistyczne od 1834 do 1840

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1834
    12 V - W szwajcarskim Bernie powstała, założona przez polskich karbonarystów na wzór Młodych Włoch, organizacja niepodległościowa Młoda Polska. Program tego stowarzyszenia zawierał hasła wolności, równości i braterstwa oraz dążenia do wskrzeszenia działalności konspiracyjnej na ziemiach polskich. Wśród działaczy Młodej Polski byli min. Joachim Lelewel, Szymon Konarski i Karol Stolzman. W Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się bodowa tzw. Huty Bankowej, największej inwestycji przemysłowej na ziemiach polskich. Pisał o niej Hieronim
Dodaj do swoich materiałów