Baza wiedzy

od 1831 do 1833

Tablice synchronistyczne od 1831 do 1833

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1831
18 I - Po kolejnych, nieudanych zabiegach pertraktacji z Mikołajem I, do dymisji podał się generał Chłopicki i złożył dyktaturę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 I -Pod wpływem patriotycznej manifestacji zorganizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne sejm uchwalił detronizację Mikołaja I jako króla Polski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 6 II - Granicę Królestwa Polskiego przekroczyła armia rosyjska dowodzona przez feldmarszałka Iwana Dybicza. Oznaczało to faktyczne rozpoczęcie wojny polsko-rosyjskiej. Choć naczelnym dowódcą wojsk polskich był nieudolny Michał Radziwiłł, to jednak oficjalnie komenda należała do generała Józefa Chłopickiego.
 
14 II - W pierwszej bitwie wojny stoczonej pod Stoczkiem generał Józef Dwernicki pokonał dywizję rosyjską generała Geismara.
 
24 - 25 II - W wielkiej bitwie pod Grochowem wojska rosyjskie zostały powstrzymane i nie zdołały z marszu zdobyć stolicy. Dwudniowe zmagania były bardzo krwawe, szczególnie w rejonie Olszynki Grochowskiej, gdzie ciężkie rany odniósł generał Chłopicki. Jego następca na stanowisku głównodowodzącego, generał Jan Skrzynecki zarządził odwrót, ale mimo to Dybicz nie zdecydował się na dalszy atak i również wycofał się z pola bitwy, tracąc ponad 9 tys. żołnierzy. Straty polskie były nieco niższe.
 
III - Pod wrażeniem wydarzeń zachodzących w Królestwie również na Litwie doszło do powstania, które w pierwszej fazie przyniosło opanowanie znacznych obszarów i skomplikowanie położenia armii rosyjskiej przebywającej w Królestwie.
31 III - Ruszyła kontrofensywa wojsk polskich, prowadzona przez wybitnego sztabowca, generała Ignacego Prądzyńskiego. Wojska polskie ścigając część sił rosyjskich stoczyły kilka zwycięskich bitew: pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami.
 
19 IV - Generał Dwernicki pokonał Rosjan w bitwie pod Boremlem, na południu Królestwa, ale wobec przewagi nieprzyjaciela zdecydował się przekroczyć granicę austriacką i został internowany z całym wojskiem.
 
V - Kolejna ofensywa wojsk polskich podjęta według planów Prądzyńskiego, nieudolnie przeprowadzona przez generała Jana Skrzyneckiego zakończyła się całkowitą klęską pod Ostrołęką, 26 V, po której Polacy oddali inicjatywę Rosjanom i wycofali się do Warszawy.
 
VII - Następca zmarłego Iwana Dybicza, feldmarszałek Iwan Paskiewicz, bez problemów przeprawił się przez Wisłę i rozpoczął przygotowywanie ataku na Warszawę od zachodu. W tym samym czasie upadło powstanie na Litwie.
 
11 VIII - Rada Wojenna dokonała zmiany na stanowisku naczelnego wodza. Generał Jan Skrzynecki został zdymisjonowany, a w jego miejsce powołano generała Henryka Dembińskiego, wsławionego brawurowymi akcjami przeciwko Rosjanom na Litwie.
 
15 VIII - W Warszawie doszło do krwawych wydarzeń, kiedy lud zwołany na manifestację zorganizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne, wdarł się na Zamek Królewski i rozbił więzienie, dokonując samosądu na więźniach.
 
6 - 7 IX - Doszło do bitwy o Warszawę, podczas której szczególnie ciężkie walki toczyły się na szańcach Woli, bronionej pod dowództwem generała Józefa Sowińskiego, który poległ w walce
 
X - Po upadku Warszawy los powstania był przesądzony; 9 X poddał się Modlin, a 21 X Zamość. Część wojsk polskich przekroczyła granicę pruską, decydując się na internowanie, inni wraz z grupami polityków i działaczy udali się na emigrację.
6 XI - W Paryżu
powstała pierwsza organizacja emigracyjna po powstaniu listopadowym: Komitet Tymczasowy Emigracji, przemianowany wkrótce na Komitet Narodowy Polski, kierowany przez Joachima Lelewela.
 
 
Przywódca podchorążych w czasie "nocy listopadowej", ppor. Piotr Wysocki, został wkrótce  z rozkazu dyktatora Józefa Chłopickiego aresztowany pod zarzutem "spisku rewolucyjnego". Gmach więzienia, w którym przebywał Wysocki był mocno uszkodzony w czasie wypadków listopadowych i przez sufit celi, w której siedział przywódca Sprzysiężenia ciekła woda. Dokonujący przeglądu więzienia generał Ambroży Skarżyński zobaczywszy Wysockiego w zalanej wodą celi zapytał:
- Czy więzień może siedzieć w takim pomieszczeniu?
- Jestem najzupełniej zadowolony - odparł Wysocki - poza parasolem niczego mi nie brakuje.
Naród zatem Polski na Sejm zebrany oświadcza: iż jest niepodległym Ludem i że ma prawo temu Koronę Polską oddać, którego godnym jej uzna; po którym z pewnością będzie się mógł spodziewać, iż mu zaprzysiężonej wiary i zaprzysiężonych swobód święcie i bez uszczerbku dochowa. - głosiła uchwała sejmowa. Kilka dni później, 29 I uchwalono ustawę o Rządzie Narodowym Królestwa z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim jako prezesem. W skład rządu, obok niego weszli także: Stanisław Barzykowski, Teodor Morawski, Wincenty Niemojowski i Joachim Lelewel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak pisał później zwycięski dowódca klęska formacji przeciwnika była zupełna. Kawaleria, ścigana z największą natarczywością przez naszych, w zupełnym nieładzie uciekała do lasu /.../, mnóstwo ludzi zabitych i zabranych w tej ucieczce straciwszy, w lesie już dwa szwadrony, obskoczone naokoło, co do nogi prawie wyginęły. Skutkiem tej było zabranie nieprzyjacielowi jedenastu dział z całym zaprzęgiem i amunicją /.../. Zabitych utracił nieprzyjaciel najmniej 400, między którymi dwóch sztabsoficerów i pułkownika od artylerii /.../ i kilkunastu niższych oficerów. Generał Geismar szybkości tylko konia swego winien ocalenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwłaszcza ta ostatnia, rozegrana 10 IV, okazała się wielkim zwycięstwem polskiego wodza, który rozbił korpus generała Rosena. W swoich pamiętnikach tak min. komentował decydujące fragmenty bitwy: Kolumna rosyjska została złamana, wszystko co szło na przodzie, dostało się do niewoli wraz z chorągwią. Część prawego skrzydła rosyjskiego wymknęła się przez przejście w Chodowie albo też uciekała wprost przez Muchawiec, gdzie wielu utonęło. Większa część jednak ugrzęzłych armat zdołano wyciągnąć. Jeden pułk, liczący wprawdzie nie więcej niż 500 ludzi, który zajmował pozycję w
Dodaj do swoich materiałów