Baza wiedzy

od 1828 do 1830

Tablice synchronistyczne od 1828 do 1830

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     22 V - Sąd sejmowy po rocznym procesie działaczy Towarzystwa Patriotycznego orzekł, że dopuścili się oni jedynie przynależności do tajnej organizacji, natomiast uwolnił ich z zarzutu usiłowania zbrodni stanu i skazał na niewielkie kary więzienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     14 -15 XII - W Szkole Podchorążych Artylerii w Warszawie zawiązana została nowa organizacja konspiracyjna. Był nią Spisek Podchorążych, kierowany przez ppor. Piotra Wysockiego. Organizacja znana również jako Stowarzyszenie Podchorążych głosiła hasła patriotyczne i wolnościowe, skupiając wokół siebie koła inteligenckie i studenckie.
 
     29 I - Car Mikołaj I wydał dekret o powołaniu Banku Polskiego w Warszawie, centralnej instytucji emisyjnej i kredytowej Królestwa Polskiego      Ukazała się drukiem powieść poetycka Adama Mickiewicza "Konrad Wallenrod".
     Rozpoczęła swoją działalność Biblioteka Kórnicka, założona przez hrabiego Tytusa Działyńskiego, który ulokował tam swoje zbiory biblioteczne.
Dekret o powołaniu Banku Polskiego z 1828 roku  /fragmenty/.
  Z Bożej
Dodaj do swoich materiałów