Baza wiedzy

od 1688 do 1696

Tablice synchronistyczne od 1688 do 1696

1 - Wydarzenie polityczne 2 - Wydarzenie gospodarcze 3 - Wydarzenie kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
3
1688
     5 III -Zwołany przez króla do Grodna sejm został, jako pierwszy w historii Polski, zerwany jeszcze przed wyborem marszałka. Przypadek ten uwidocznił poważny kryzys parlamentaryzmu oraz radykalizm polskich fakcji (frakcji) politycznych występujących w sejmie.
     Wojska koronne kierowane przez hetmana Stanisława Jabłonowskiego podjęły we wrześniu nieudaną próbę blokady i zdobycia Kamieńca Podolskiego.
     Kolejny sejm, obradujący w Warszawie na przełomie 1688/1689 roku został także zerwany, tym razem przez familię Sapiehów.
 
 
 
1689
III - Sąd sejmowy skazał na śmierć Kazimierza
Dodaj do swoich materiałów