Baza wiedzy

od 1638 do 1645

Tablice synchronistyczne do 1638 od 1645

1 - Wydarzenie polityczne 2 - Wydarzenie gospodarcze 3 - Wydarzenie kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1638
     Sejm walny ograniczył rejestr kozacki do 6 tysięcy i zdecydował o odbudowie twierdzy w Kudaku. Efektem min. tych ustaleń było kolejne powstanie na Ukrainie, tym razem dowodzone przez Jakuba Ostrzanina. Zostało ono krwawo stłumione przez wojska księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.  
     W Rakowie zamknięta została słynna szkoła ariańska tzw. Akademia Rakowska.
     Wybitny polski matematyk Jan Brożek ogłosił rozprawę "O właściwościach wieloboków gwiaździstych".
     Podczas swej podróży po Europie Zachodniej królewicz polski Jan Kazimierz został, w drodze do Hiszpanii, zatrzymany i uwięziony przez Francuzów. Po licznych zabiegach dyplomatycznych kardynał Richelieu uwolnił królewicza dwa lata później, w zamian za przysięgę, że nie będzie występował przeciwko Francji.
 
1640
 
 
     Zmarł Daniel Naborowski, związany z Radziwiłłami poeta i dyplomata, autor wielu fraszek, satyr i wierszy lirycznych, mówiących o nieuchronności przemijania i śmierci.
Respons niespodziewany.
"Topić - mówił małżonek - rogacze potrzeba".
Żona na to: "Uczyć się, miły, pływać trzeba".
 
1641
     4 X - Elektor pruski Fryderyk Wilhelm, złożył na dziedzińcu zamkowym w Warszawie hołd królowi polskiemu Władysławowi IV. Był to ostatni hołd złożony Rzeczypospolitej przez księcia pruskiego.
     Na mocy konstytucji sejmowej król nie mógł od tej pory opuszczać terytorium Rzeczypospolitej bez zgody sejmu walnego.
 
 
 
1644
30 I - Hetman Stanisław Koniecpolski wspomagany przez Mikołaja Potockiego i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego zadały druzgocącą klęskę wojskom Tuhaj beja w bitwie pod Ochmatowem. Klęska Tatarów była całkowita, ich kosz zniesiono i ścigano aż do granicy Dzikich Pól. Wśród Tatarów doszło do pogromu gdy podczas przeprawy przez rzekę załamał się pod nimi lód  
     24 III - Zmarła żona króla Władysława IV Cecylia Renata. Bezpośrednią przyczyną zgonu był bardzo ciężki poród w efekcie, którego królowa urodziła martwe dziecko. Sama zmarła trzy godziny po porodzie.
     W Warszawie odsłonięto kolumnę Zygmunta III Wazy. Powstała na zamówienie jego syna, króla Władysława IV i miała być wyrazem hołdu złożonego władcy, który mieczem gromił nieprzyjaciół i był gorącym obrońcą wiary chrześcijańskiej. Świadczył o tym tekst umieszczony na cokole pomnika: Król Zygmunt III, wyróżniający się pobożnością i orężem, słusznie zasłużył na podwójną chwałę.
     Wiele ich potonęło z pierwszych hufców, że pośledniejsi po trupach, jak po moście przeszli - zapisał w swoim diariuszu Stanisław Oświęcim
1645
     10 V - Na mocy układu z cesarzem Ferdynandem III Habsburgiem, Władysław IV otrzymał w zastaw księstwa opolskie i raciborskie. Miały one stanowić osobistą domenę jego syna Zygmunta Kazimierza lecz po jego nagłej śmierci w wieku siedmiu lat w 1647 roku, król polski obsadził obydwa księstwa wojskiem.  
 
 

później
Dodaj do swoich materiałów