Baza wiedzy

od 1302 do 1319

Tablice synchronistyczne od 1302 do 1319

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1302
      Papież Bonifacy VIII odmówił uznania Wacława II królem Polski. Było to niewątpliwie efektem akcji arcybiskupa Jakuba Świnki na dworze papieskim, bowiem  polski duchowny zdecydowanie popierał wówczas kandydaturę Henryka III głogowskiego na króla polskiego. Jednak ostatecznie arcybiskup nie osiąga powodzenia i musi się ukorzyć przed Wacławem II na jego dworze w Pradze.  
 
 
1303
      Wacław II poślubił córkę Przemysła II Ryksę Elżbietę. Poprzez to małżeństwo jeszcze bardziej uzasadnia swoje prawa do tronu polskiego.  
 
 
1305
     21 VI - Zmarł w trakcie przygotowań do wyprawy zbrojnej przeciwko Władysławowi
Dodaj do swoich materiałów