Baza wiedzy

od 1237 do 1256

Tablice synchronistyczne od 1237 do 1256

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1237
      Na ziemie mazowieckie najechali Litwini dokonując spustoszeń w północno-wschodniej części dzielnicy. W tym samym roku wojska litewskie zadały także klęskę Zakonowi w bitwie pod Szawlami. Zmusiło to braci zakonnych do zawarcia unii z Zakonem Kawalerów mieczowych w Inflantach.  
 
 
1238
      19 III- zmarł w Krośnie Henryk I Brodaty, książę śląski i krakowski. Władzę po nim w tzw. "dzielnicy Henryków śląskich" przejmuje jego syn Henryk II Brodaty. Konrad Mazowiecki zgłaszając swoje pretensje do tronu krakowskiego przyjmuje tytuł "księcia Krakowa".  
 
      Książę Henryk I Brodaty, syn Bolesława Wysokiego, urodzony między 1167 a 1174 rokiem w 1190  roku poślubił Jadwigę, córkę księcia Meranu Bertolda III. Małżeństwo było bardzo płodne, Jadwiga urodziła mężowi siedmioro dzieci i dopiero w 1209 roku obwieściła Henrykowi o przyjęciu ślubów czystości cielesnej. Henryk dla upamiętnienia tego wydarzenia zapuścił brodę, której nie zgolił aż do śmierci, uzyskując w ten sposób przydomek Brodatego. Jadwiga o tego czasu żyła jak mniszka, stała się niewiastą wielce pobożną, wiodła niezwykle ascetyczne życie, fundowała klasztory, opiekowała się ubogimi i chorymi, odwiedzała więzienia, czyniąc starania o uwolnienie skazanych. Do sypialni małżeńskiej chodziła tylko w towarzystwie dworek, z czasem w ogóle przestała odwiedzać męża w tej komnacie. Księżna przeżyła swego męża, zmarła w 1243 roku. Bardzo szybko została zaliczona do grona świętych, gdyż już w 1267 roku papież Klemens IV ogłosił jej kanonizację. Aż do schyłku XX wieku była jedyną polską świętą.
1239
      Zmarł na wygnaniu u swego teścia Świętopełka gdańskiego książę Władysław Odonic.
      W Krakowie odbył się ślub syna Leszka Białego Bolesława, z córką króla Węgier Beli IV Kunegundą /Kingą/.
      Do bardzo krwawych wydarzeń doszło na Mazowszu. Otóż książę Konrad posądził o zdradę na rzecz Henryka Pobożnego, kanclerza i scholastyka włocławskiego i płockiego, Jana Czaplę, który był wychowawcą jego synów: Bolesława i Kazimierza. Czapla został uwięziony a następnie publicznie powieszony
 
 
      Para małżonków była wówczas jeszcze bardzo młoda: Bolesław miał 12 lat zaś Kinga zaledwie 5. Toteż ową uroczystość traktowano jedynie jako zaręczyny, prawdziwy ślub odbył się siedem lat później.
      Jak podaje Jan Długosz, gdy scholastyk zmarł i zdjęto go z pierwszej szubienicy i kilku braci dominikanów wiozło zdjętego do miasta, żeby go pochować, rozwścieczona księżna Agafja /żona Konrada Mazowieckiego/ spragniona krwi kapłańskiej, jak druga Jezabel, odebrała go im, kazała złożyć na wóz ciągniony przez dwa woły i powiesić na nowo na drugiej przygotowanej umyślnie w tym celu szubienicy koło kościoła św. Benedykta nad Wisłą od strony katedry płockiej, aby był tak odstraszającym, jak i haniebnym widowiskiem." Na wiadomość o tej ponurej zbrodni arcybiskup Pełka rzucił klątwę na Konrada i Agafię, a całą diecezję obłożył interdyktem. Władca Mazowsza musiał odbyć pokutę i aby przebłagać arcybiskupa nadał metropolii liczne dobra w swoim państwie.
 
      Mieszku zwanym Chościsko, jednym z synów Konrada Mazowieckiego, zanotowano w Roczniku Świętokrzyskim pod rokiem 1238:
  "Mieszko, książę kujawski, wdów kilka z sierotami obdarł do szczętu i krowy im pozarzynał, a z mięsa tych krów sporządził wielką ucztę dla baronów swych i rycerzy. Za Bożą wolą, gdy siedział przy stole, dla nieznośnych jego grzechów ukazały się niezliczone myszy i gryźć go poczęły. W statku uciekł na rzekę i tamże zjedzon od myszy".
1241
      Doszło do pierwszego najazdu tatarskiego na Polskę i Węgry. Gdy armia Batu-chana zaatakowała państwo węgierskie, część wojsk tatarskich wtargnęła na Małopolskę aby uniemożliwić książętom polskim udzielenie pomocy Beli IV. Rycerstwo małopolskie zostało rozbite w dwóch bitwach: w lutym pod Turskiem Wielkim, a w marcu pod Chmielnikiem. Mongołowie zajęli i złupili Lublin, Sandomierz i Kraków, a niektóre zagony najeźdźców dotarły aż pod
Dodaj do swoich materiałów