Baza wiedzy

od 1140 do 1159

Tablice synchronistyczne od 1140 do 1159

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1140
     Zgodnie z wolą zmarłego Bolesława III Krzywoustego władzę senioralną w Polsce obejmuje w 1138 roku jego najstarszy syn Władysław II.  
    14 X - Ogłoszona została bulla protekcyjna dla biskupstwa pomorskiego z siedzibą w Wolinie, później w Kamieniu Pomorskim. Pierwszym biskupem mianowany został kapelan Bolesława III Krzywoustego, Wojciech. Mimo polskich zabiegów nie udało się metropolii gnieźnieńskiej przejąć kurateli nad tą diecezją - biskupstwo pomorskie pozostało pod bezpośrednim nadzorem Stolicy Apostolskiej.
     Na obszarze państwa polskiego rozpoczyna się proces fundacji klasztorów cysterskich. Pierwsze powstają w Jędrzejowie /Małopolska/ i w
Dodaj do swoich materiałów