Baza wiedzy

od 1021 do 1070

Tablice synchronistyczne do 1021 do 1070

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1021?
    utrata Moraw przez Polskę w wyniku najazdu czeskiego.  
 
 
1025
     18 IV - w święto Wielkanocne odbyła się w Gnieźnie koronacja królewska Bolesława I Chrobrego. Wykorzystując śmierć niechętnych sobie, papieża Benedykta VIII i cesarza Henryka II, władca piastowski uzyskał wreszcie od Stolicy Apostolskiej koronę królewską.
     17 VI - śmierć Bolesława I Chrobrego.
     25 XII - w Gnieźnie odbyła się koronacja królewska Mieszka II, syna zmarłego Bolesława, którego ten już wcześniej wytypował na następcę.
 
 
Bolesław, książę Polski, dowiedziawszy się o śmierci cesarza Henryka, pałał /.../ do tego stopnia pychą, że przywłaszczył sobie nieprzystojnie koronę królewską - zapisano na temat tego wydarzenia w Roczniku
      Mimo swojego wyraźnego uprzedzenia do Bolesława Chrobrego niemiecki kronikarz, Thietmar, wiele miejsca poświęcił w swej kronice Polsce i jej mieszkańcom, min. wspominając o prawach narzucanych społeczeństwu przez pierwszych władców piastowskich. Pisząc o regulacjach prawnych z czasów Bolesława Chrobrego stwierdził, że w państwie /.../ panuje dużo różnych zwyczajów. A choć są one straszne, to jednak niekiedy zasługują na pochwałę. Lud bowiem jego / Bolesława / wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata, na podobieństwo upartego osła; również nie da się rządzić sobą w interesie władcy, jeżeli ten nie stosuje kar surowych. Jeśli kto spośród tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka go natychmiast następująca kara: Prowadzi go się na most targowy i przymocowuje doń, wbijając gwóźdź poprzez mosznę z jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się trudny wybór: albo tam umrzeć albo obciąć ową część ciała. Jeżeli stwierdzono, iż ktoś jadł po siedemdziesiątnicy mięso, karano go surowo przez wyłamanie zębów. Prawo boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów. /.../ Za czasów pogańskich jego ojca / Mieszka I / po pogrzebie każdego męża, którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie i w ten sposób dzieliła ona jego los po śmierci. A jeśli znaleziono nierządnicę jakową, obcinano jej srom, by ją w ten szpetny i okrutny sposób pokarać, następnie zaś - jeśli się godzi o tym mówić - wieszano ów wstydliwy okrawek nad drzwiami domu, by uderzając w oczy każdego wchodzącego, do opamiętania na przyszłość go przywiódł, oraz ostrożności.
1028
      Mieszko II zorganizował wyprawę dywersyjną na tereny Saksonii, by wspomóc opozycję skierowaną przeciwko nowemu władcy niemieckiemu, Konradowi II. Król Polski spustoszył liczne terytoria leżące pomiędzy
Dodaj do swoich materiałów