Baza wiedzy

od 1000 do 1018

Tablice synchronistyczne do 1000 do 1018

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

2
3
4
5
1000
7-15 III - odbywał się w Gnieźnie zjazd monarchów, czyli uroczyste spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem I Chrobrym.  
 
     W czasie pielgrzymki do grobu św. Wojciecha, cesarz przybył do Gniezna przyjęty z czcią niezwykłą przez biskupa tamecznego Ungera, wprowadzony został do kościoła, błagając zlany łzami wstawiennictwa świętego męczennika dla pozyskania sobie łaski Chrystusowej. - jak zawarł to w swojej kronice współczesny tamtym wydarzeniom kronikarz Thietmar.
   Podczas spotkania z polskim księciem Otton III zwolnił go od obowiązku trybutarnego i włączył do realizacji swojej koncepcji "budowy uniwersalnego cesarstwa rzymskiego". Cesarz uznał Bolesława za godnego korony królewskiej o czym świadczy przekazany w kronice Galla Anonima fragment, iż cesarz rzymski /.../ za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: "Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną". A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława /.../ i za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha.
  Nazwanie przy tym Bolesława "bratem i współpracownikiem" oznaczało prawdopodobnie, że Bolesławowi miała przypaść godność króla krajów słowiańskich.
  Otton III ustanowił również metropolię gnieźnieńską, którą tworzyło arcybiskupstwo gnieźnieńskie i podporządkowane mu trzy nowe biskupstwa: w Kołobrzegu, we Wrocławiu i w Krakowie. W skład nowej metropolii nie weszło biskupstwo poznańskie, uzyskując niezależność od Gniezna. Stało się tak z powodu sprzeciwu tamtejszego biskupa Ungera. Ponadto zaś przekazał /cesarz/ na rzecz jego /Bolesława Chrobrego/ oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie udzielania godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w królestwie polskim czy też w innych podbitych już przez niego krajach barbarzyńców oraz w tych które podbije w przyszłości.
Biskupstwa uposażone zostały dochodami książęcymi, na ludność nałożona też została dziesięcina. Przy katedrach biskupich powstały wkrótce pierwsze szkoły katedralne kształcące pierwszych polskich duchownych i zakonników.
  Zjazd gnieźnieński uważa się jako wielki sukces Polski i księcia Bolesława, pozyskano bowiem przyjaźń cesarza, potwierdzona została też niezależność państwa polskiego od zachodniego sąsiada, a sam Bolesław uzyskał zgodę na koronację królewską. Otton III uhonorowany w Gnieźnie wieloma ogromnymi darami, w tym zastępem trzystu pancernych wojów, odprowadzony został przez Bolesława Chrobrego aż do Magdeburga, gdzie obaj władcy obchodzili uroczystość Niedzieli Palmowej, 25 III 1000 roku. Uprzedzony do Polski i polskiego księcia kronikarz Thietmar tak skwitował doniosłość wydarzeń gnieźnieńskich: Oby Bóg przebaczył cesarzowi, że czynszownika / tj. Bolesława Chrobrego / czyniąc udzielnym panem do tego stopnia go wywyższył...
1002
     Po śmierci cesarza Ottona III władzę w Niemczech przejmuje syn Henryka Kłótnika, cesarz Henryk II. Rychło dochodzi pomiędzy nim a Bolesławem do sporu o terytorium
Dodaj do swoich materiałów