+ Pokaż spis treści

Oceń natężenia prądów (html5)

Oceń natężenia prądów (html5)
  PEŁNY EKRAN  

W symulacji trzy długie, prostoliniowe, równoległe przewodniki przechodzą przez wierzchołki trójkąta równobocznego. Kolor czerwony oznacza prąd płynący na zewnątrz ekranu, a niebieski w głąb ekranu. Widzimy sytuację w płaszczyźnie prostopadłej do przewodników. Strzałka na każdym z przewodów oznacza siłę wypadkową oddziaływań magnetycznych ze strony dwóch pozostałych.


Twoim celem jest uporządkowanie przewodników na podstawie wielkości płynących w nich prądów - po ustaleniu kolejności, trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie należy wybrać nowy zestaw prądów i spróbować ponownie. Sprawdź, czy jesteś w stanie udzielić 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.

Tłumaczenie Edukator.pl