+ Pokaż spis treści

Obwód elektryczny (html5)

Obwód elektryczny (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl