+ Pokaż spis treści

Obróbka map


Obróbka map

Google Earth
Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy...
Google Maps
Serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje.
OpenStreetMap
Projekt gromadzący wolne dane geograficzne, z których można korzystać w postaci map miast, map turystycznych...

Platforma, pozwala na tworzenie (interfejs częściowo PL) multimedialnych zadań: interaktywne mapy, quizy, krzyżówki, dyktanda i wiele innych.

Tworzenie animowanych map.

Tworzenie map danych. Możliwość osadzania.

Edytor Google Maps, łatwe opisywanie i udostępnianie.

Portal edukacyjny - platforma wymiany myśli GIS-owej.
ArcGis Explorer

amMap zawiera biblioteki, które umożliwiają łatwe dodawanie interaktywnych map do aplikacji internetowych.


WorldMap - tworzenie map oprogramowanie open source.

Archiwum map Zachodniej Polski - niekomercyjna składnica kartograficzna.

CartoDB - narzędzie open source - przechowywanie i wizualizacja danych geoprzestrzennych w sieci.

QGIS to system Informacji Geograficznej (GIS) open source.

GeoGuessr Wyświetla obraz z Google Street View i wskazówki do odgadnięcia miejsca.
Tworzenie własnej gry

Tworzenie stron (prywatnych lub publicznych) i kolekcji. Możliwość współpracy.

Prosty, łatwy w użyciu kreator diagramów (wykresy kołowe, słupkowe, liniowe, mapy...)

ArkGIS - bezpłatna i interaktywna platforma dotycząca Arktyki. Mapy i filmy z możliwością rozwijania map na własną rękę.

Tworzenie gier edukacyjnych, quizów, diagramów... Do osadzenia na własnym blogu lub stronie internetowej (bez rejestracji, bez opłat).

Marble, wirtualny atlas świata, oferuje różnego rodzaju widoki map Ziemi w tym OpenStreetMap.

TileMill - tworzenie interaktywnych map. Maki

Pozwala na dodawanie lokalizacji do zdjęć. Pozycja geograficzna jest wyświetlona na cyfrowej mapie, zdjęciu lotniczym lub satelitarnym.

DIVA-GIS to darmowy program do mapowania i analizy danych geograficznych. Darmowe mapy

GeoCommons - dane geograficzne i mapy. Łatwe tworzenie interaktywnych wizualizacji przy użyciu tradycyjnych narzędzi mapowania.

MapStory wizualizacja zdarzeń przestrzennie (mapy) i czasowo.

History in Motion. Osie czasu (wideo, obrazy, tekst) synchronizowane z mapami.

Cesium - open-source biblioteki JavaScript map i globusów 3D.

On The Go Map - łatwe wyznaczanie i udostępnianie tras na mapach.

Tworzenie animowanych map.

Opisywanie i dostosowywanie map.

StatPlanet, tworzenie konfigurowalnych, interaktywnych map. Interaktywne wykresy i tabele, tworzące bogate w funkcje infografiki (Flash).

Darmowe, open-source widgety służące wizualizacji danych na stonach WWW.

Scribblemaps pozwala na tworzenie własnych map, widgetów i obrazów.

Mapy konturowe w różnych formatach, także historyczne. Polska

Autodesk - programy do projektowania i usługi w chmurze (bezpłatne dla celów edukacyjnych!) PLDesign Academy

Narzędzia do tworzenia map.

Mapping Sheets - pozwala nanosić dane na mapach Google bezpośrednio z arkuszy Google.

Maps ETC - ponad 5000 historycznych map, reprezentujących różne okresy.

Map a List - obsługa map Google. Nanoszenie informacji z własnych arkuszy kalkulacyjnych Google.

Story Maps pozwala łączyć mapy Arc GIS z tekstem, zdjęciami, wideo i audio.

Wikia Maps - narzędzie do tworzenia map rzeczywistych i wyimaginowanych miejsc. Info

ikiMap - tworzenie map na bazie map Google, Bing i Open Street. Oznaczenia miejsc mogą zawierać tekst, zdjęcia, linki i filmy.

Visits - tworzenie osi czasu obrazujących położenie za pomocą zdjęć z serwisu Flickr i Google Maps.

MAPS.ME - szczegółowe mapy całego świata dostępne w trybie off-line.

OpenPaths - informacje o lokalizacji.

MapMaker Interactive - narzędzie online do obróbki map.

Mapme - tworzenie interaktywnych map.

OpenWebGIS -system informacji geograficznej. GitHub

Geteach - ułatwia porównywanie map.

Mapfaire - proste oznaczanie miejsc na mapie (z opisem).

Quikmaps - narzędzie online do opisywania map.

UMapper - tworzenie i osadzanie interaktywnych map (flash).

StoryMapJS pozwala zlokalizować wydarzenia, o których opowiadamy.

Heganoo - tworzenie i udostępnianie spersonalizowanych, interaktywnych, mobilnych map.

HERE - Nokia Maps - nowa generacja osobistych map.

Thematic Mapping - mapowanie tematyczne i geowizualizacja.

Odyssey.js jest narzędziem open-source, które pozwala na łączenie map, narracji i innych multimediów.

Leaflet - biblioteka JavaScript umożliwiająca tworzenie interaktywnych map.

OpenLayers - projekt OSGeo - ułatwia umieszczanie dynamicznych map na dowolnej stronie internetowej.

OSGeo - oprogramowanie open source do publikacji map internetowych.

MapServer - projekt OSGeo - platforma Open Source do publikowania w internecie danych przestrzennych i interaktywnych map.

Paintmaps - koloruj mapy zgodnie z danymi statystycznymi.

TimeMapper - proste organizowanie materiałów na osi czasu z mapą. GitHub

ZeeMaps - tworzenie interaktywnych map. Aktualizowanie i przechowywanie wielu danych.

Free Maps Ruler - Darmowa Linijka - odległości i pola powierzchni na mapie.

Old Maps - wysokiej rozdzielczości stare mapy z XV do XX wieku.

MapHub - tworzenie interaktywnych map.