+ Pokaż spis treści

Obieg wody w przyrodzie


Około 97% wody na Ziemi znajduje się w morzach i oceanach, ok. 2% w lodowcach górskich i lądolodach, ok. 0,6% to wody podziemne pozostałe 0,4% stanowią jeziora, rzeki, bagna, wilgoć glebowa i atmosferyczna.

Składowe obiegu wody w przyrodzie:

 1. parowanie- zachodzi pod wpływem promieniowania słonecznego i obejmuje:
  - parowanie z wód powierzchniowych
  - parowanie z powierzchni lądów
  - parowanie z organizmów żywych (transpiracja)
  - parowanie z powierzchni lodowych (sublimacja)
 2. przemieszczanie się pary wodnej w atmosferze
 3. opady atmosferyczne - w postaci deszczu, śniegu, gradu, rosy. Z ogólnej sumy opadów 80% trafia do mórz i oceanów, a pozostałe 20% na powierzchnię lądów.
 4. wsiąkanie
 5. spływ wód powierzchniowy i podziemny
Schemat krążenia wody w przyrodzie traktuje się jako obieg zamknięty, ponieważ zasoby wodne Ziemi uznaje się za stałe. Zostaje zachowana równowaga między ilością wody, która paruje, a ilością wody opadowej. Straty (parowanie) równoważone są przez zyski (opady), a ich zestawienie nazywamy bilansem wodnym.

KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE