O konferencji

 

to konferencja popularnonaukowa, adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski. Konferencja ta umożliwia żyjącym i uczącym się za granicą studentom spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Organizowana wspólnie przez trzy stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society, Oxford University Polish Society oraz LSE SU Polish Business Society, konferencja NPP dzieli się na trzy główne sesje tematyczne: matematyczno-fizyczną, przyrodniczą i ekonomiczną. Jednym z głównych celów konferencji jest popularyzacja nauki przy jednoczesnym umacnianiu współpracy pomiędzy jej brytyjskimi, polskimi i europejskimi gałęziami. Organizatorzy NPP wierzą, że zapewnienie młodym polskim naukowcom platformy, na której mogą prezentować swoje badania, jak również uczyć się i czerpać inspiracje od siebie nawzajem, jest jednym z najlepszych sposobów na rozwój i wykorzystanie potencjału drzemiącego w tej dynamicznie rozwijającej się społeczności.


UCZESTNICY

to głównie młodzi naukowcy i studenci z najlepszych brytyjskich uniwersytetów (24% Oxford, 16% Cambridge, 10% Imperial, 6% LSE, 6% UCL). W konferencji NPP 2012 udział wzięły 134 osoby, spośród których większość reprezentowała nauki przyrodnicze oraz społeczne. 45% spośród zeszłorocznych uczestników było słuchaczami studiów doktoranckich.

CELE KONFERENCJI

  • Zachęcanie naukowców do popularyzowania nauki i prezentowania swoich osiągnięć szerszej publiczności.
  • Motywowanie uczestników do nawiązywania współpracy z Polską i polskimi naukowcami za granicą.
  • Tworzenie wartościowej, inspirującej i otwartej na kooperację społeczności polskich naukowców za granicą.