+ Pokaż spis treści

Niszczymy nasze środowisko

Niszczymy nasze środowisko


fot. sxc.huLudzie od wieków mieszkają na Ziemi. Rozwój cywilizacji człowieka następował dzięki podporządkowywaniu sobie środowiska, czyli przyrody. Opanowanie ognia, umiejętność uprawy roli, hodowanie zwierząt umożliwiły zmiany, ułatwienia, uporządkowanie życia ludzi, którzy zaczęli mieszkać w jednym miejscu coraz wygodniej i bezpieczniej. Dzięki temu ludzi przybywało, zagospodarowywali nowe tereny, wydzierali dzikiej przyrodzie kolejne skrawki.

Dzisiaj, u progu XXI wieku nie ma już właściwie miejsc na Ziemi, do których nie dotarłby człowiek. Wszędzie starał się podporządkować sobie lub co najmniej zagospodarować według swojego pomysłu środowisko. Taka działalność miała i niestety ma nadal dwa oblicza. Człowiekowi tam powinno żyć się dobrze, przyrodzie to nie zawsze się podoba.

Wszyscy słyszymy o zniszczeniach środowiska, jakich dokonali ludzie.

  • Niszczenie i zanieczyszczanie atmosfery, która chroni nas przed niebezpiecznym dla życia na Ziemi (wszystkich organizmów!!!) promieniowaniem kosmicznym i słonecznym, m.in. "dziura ozonowa", która powoduje tzw. "efekt cieplarniany", czyli ocieplenie klimatu na Ziemi, co może doprowadzić do zatopienia znacznej części zamieszkałych lądów przez wodę z roztopionego na Antarktydzie lodu.
  • Wycinanie lasów, "zielonych płuc" Ziemi, dzięki czemu może zacząć brakować niezbędnego do życia większości organizmów tlenu.
  • Zanieczyszczanie wód, czyli niszczenie niezbędnej do życia wody pitnej.
  • Zaśmiecanie Ziemi, dzięki czemu nasze środowisko zaczyna być zarzucone substancjami, które trują, niszczą i są zagrożeniem dla wszystkiego co żyje


Czy wiesz, że...


  • Najprawdopodobniej pierwszą klęskę ekologiczną spowodowali starożytni Grecy, którzy hodowane wszystkojedzące kozy wypasali na zboczach gór - do dzisiaj nie rośnie tam zbyt wiele drzew ...
  • Ponad tysiąc lat temu ludzie zaczęli przygotowywać w okolicach dzisiejszej Łeby pola, na których uprawiali rośliny, w tym celu wycięli las na nadmorskich wzgórzach; lata działania morskiego wiatru i wody sprawiły, że cienka warstwa ziemi pozbawiona ochrony korzeni drzew została wywiana lub wymyta pozostawiając jedynie znajdujący się pod nią piasek - dzisiaj możemy pojechać do znajdującego się pod ?ebą Słowińskiego Parku Narodowego, w którym dużą atrakcją są piaszczyste wydmy, takie same jak na pustyni ...