+ Pokaż spis treści

Nauka tworzenia

Nauka tworzenia ćwiczeń


Dobrym sposobem, aby nauczyć się tworzenia treści SmartGraphs jest znalezienie ćwiczenia, które Cię interesuje - na przykład Authoring Demo (wymienione w karcie Ćwiczenia) - a następnie po kliknięciu nazwy, przejść przez jego części składowe, przyglądając się, jak była tworzona każda strona i każdy krok ćwiczenia. Innymi słowy, można przejrzeć formularze, które zostały wypełnione do budowy tego ćwiczenia. Ponadto, w pobliżu górnej części podręcznika znajduje się odniesienie do filmu pokazującego, jak, za pomocą systemu tworzenia treści, zostało stworzone czterostronicowe ćwiczenie o nazwie Przemiana Fazowa. Obejrzenie filmu lub jego części może być użyteczne (chociaż później, do systemu tworzenia zostały wprowadzone pewne zmiany).


Jednak może wolisz po prostu spróbować samemu użyć systemu tworzenia treści. Poniżej znajduje się kilka poleceń, których wykonanie pomoże Ci nauczyć się z niego korzystać.


Każde z poleceń poniżej dotyczy wprowadzenia zmian do ćwiczenia o nazwie Przemiana fazowa. Aby zmodyfikować ćwiczenie, trzeba najpierw zrobić kopię. Będziesz "właścicielem" tej kopii, dzięki czemu możesz ją zmieniać. (Nie jesteś właścicielem oryginału, a zatem nie masz uprawnień do edycji oryginalnego ćwiczenia.)


Aby wykonać kopię ćwiczenia Przemiany fazowej, najpierw zaloguj się do serwisu tworzenia treści (smartgraphs-authoring.concord.org). Kliknij kartę Ćwiczenia. Przewiń w dół i znajdź ćwiczenie o nazwie Przemiana fazowa. Po prawej stronie drugiego wiersza poniżej tytułu, kliknij "Skopiuj". Pojawi się ekran podobny do tego:

 


Jeśli chcesz nadać nowemu ćwiczeniu inną nazwę (zamiast Kopia Przemiana fazowa), kliknij, w prawym górnym rogu, link Edytuj ćwiczenie. Później, aby edytować jedną ze stron ćwiczenia, kliknij na jej nazwę (np. strona 1 ma tytuł Predict). Twoje nowe ćwiczenie (kopia, którą zrobiłeś) zawsze możesz znaleźć klikając na zakładkę o nazwie Moje ćwiczenia; następne kliknięcie nazwy ćwiczenia doprowadzi do widoku przedstawionego powyżej.


Polecenie 1: Zmiany tekstu


Zmień część tekstu na stronie 1. Zapisz niektóre słowa pogrubione. Zmień nazwę wykresu na stronie 1 na “Temperature of Water on the Stove”.


Polecenie 2: Tekst startowy odpowiedzi opisowej


Na stronie 2 (Compare), skoryguj "tekst startowy" w poleceniu z odpowiedzią opisową. Każdy, kto uruchomi ćwiczenie po zmianie, powinien zobaczyć te słowa w polu tekstowym: “Zauważone różnice między moim wykresem, a rzeczywistymi danymi”.


Polecenie 3: Dodaj nową wskazówkę


Na stronie 3 (Interpret), jeśli użytkownik odpowie na pytanie Wybierz-punkt źle, otrzymuje podpowiedź tekstową i wskazówkę wizualną. Podpowiedź tekstowa mówi “Incorrect. Hint: in the highlighted region of the graph, the temperature was 100 degrees Celsius, so the water was boiling. Try again.” Jednocześnie, fragment wykresu jest wyróżniony na czerwono.


Dodaj nową podpowiedź, która mówi: “The circled point shows when the water began to boil”. Kiedy udzielamy tej wskazówki uczniowi (przy drugim wyborze niewłaściwego punktu), powinna również pojawić się podpowiedź wizualna, czyli czerwony okrąg wokół punktu, w którym woda zaczęła wrzeć (5,100).


Kiedy jako autor, w sekwencji Wybierz punkt, widzisz nazwy dwóch podpowiedzi, jeśli chcesz, możesz przeciągnąć drugą podpowiedź, by stała się pierwszą. Spróbuj.


Polecenie 4: Zmień wykres


Na stronie 4 (o nazwie Phase change), dodaj punkty na wykresie punktowym, które pokaża temperaturę wody co 30 sekund zamiast co minutę. Na przykład, dodaj punkt (0,5, 91), reprezentujący temperaturę 91 stopni po pół minucie.


Ponadto, zmień skalę na osi y, tak żeby skala temperatury szła od 85 stopni do 115 stopni, z liniami siatki co 5 stopni.


Polecenie 5: Utwórz nowe ćwiczenie


Teraz utwórz zupełnie nowe dwustronicowe ćwiczenie, podobne pod pewnymi względami do Phase Change, na własną rękę.