Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)

Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl