Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi

Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
  PEŁNY EKRAN  

Pole grawitacyjne jest niewidoczne. Tu, w symulacji, jest obrazowane przez linie pola. W jaki sposób wygląda pole grawitacyjne Ziemi (w różnych odległościach od niej)? Jak wyglądają linie sił pola, które jest superpozycją pól pochodzących od różnych mas.


Przeciągaj czerwoną masę próbną do dowolnego punktu i wciskaj przycisk odtwarzania symulacji. Za każdym razem zostanie zaznaczona linia pola, a po kontakcie z powierzchnią Ziemi, symulacja zostanie wstrzymana. Kiedy tak się dzieje, należy przeciągnąć czerwoną masę do nowego położenia i powtórzyć procedurę.


Źródło

© 2016, Andrew Duffy; lookang.

Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike