+ Pokaż spis treści

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Rok szkolny 2013/14
[-]

STRAWA DUCHOWA ZAMIAST MEBLOŚCIANKI


Czy wszyscy warszawiacy wiedzą, że w dawnym sklepie meblowym „Emilia”(gdzie w Polsce Ludowej można było przy odpowiedniej dozie szczęścia i czasu „wystać” sobie pólkotapczan albo meblościankę) ma swoją tymczasową (???) siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej?


Zwizytowana (i oczywiście bogato wewnętrznie przeżyta!) przez naszych uczniów wystawa „W sercu kraju” to największy z dotychczasowych projektów wystawienniczych Muzeum. Zaprezentowanych na niej zostało ponad 150 prac, „budujących” kilka przecinających się osi tematycznych, takich jak globalizacja historii sztuki, związki między miastem a współczesną produkcją artystyczną, problematyka (konstruowania) pamięci i historii, społeczne zaangażowanie artystów, a także – temat rzadko podejmowany na wystawach sztuki współczesnej – manifestacje duchowości. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z delirycznej powieści Johna M. Coetzee’ego, gdzie „serce kraju” jest dziurą, pustką, trudnym do zaspokojenia fantazmatem.


Chociaż galerię uzupełnia interdyscyplinarny program towarzyszący (performansy, wykłady i sesje naukowe, pokazy filmowe, warsztaty) my tym razem skorzystaliśmy z własnych „zasobów ludzkich” . Po ekspozycji fachowo oprowadziła oraz autorką uczonych rozważań była Majka Śmigielska - dziś jeszcze nasza trzecioklasistka, ale już za rok (nie może inaczej być!) najzdolniejsza i najbardziej perspektywiczna studentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych...