+ Pokaż spis treści

Muzeum Archeologiczne

Rok szkolny 2013/14
[-]

ZAJĘCIA W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM


W październiku specjalne lekcje historii i plastyki zorganizowaliśmy w Muzeum Archeologicznym. Składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była początkom państwa polskiego (legendom, faktom, wykopaliskom), a  uczniowie poznali sposoby budowania grodzisk, rodzaje oręża a nawet mogli własnoręcznie wypróbować białą broń. Podczas części drugiej, zatytułowanej: "W średniowiecznym skryptorium", każdy z uczestników zajęć wykonał ozdobny, kolorowy inicjał swojego imienia.

 


NASI GIMNAZJALIŚCI ŻYLI W PALEOLICIE


Na specjalnych lekcjach w Muzeum Archeologicznym gimnazjaliści nie tylko słuchali i oglądali, ale też brali sprawy we własne ręce.


Tematem pierwszej części były uroki życia w epoce kamienia łupanego, natomiast podczas części drugiej nastąpił spory postęp cywilizacyjny – wszyscy przenieśli się do średniowiecznego skryptorium", gdzie wykonali ozdobne, kolorowe, gotyckie inicjały.


Efekty tej benedyktyńskiej pracy popodziwiać będzie można już niebawem na specjalnej, eksluzywnej ekspozycji, przygotowywanej (równie benedyktyńsko) pod fachowym okiem p. Dariusza Mirońskiego.