+ Pokaż spis treści

Mózgowie

Mózgowie


Mózgowie to część ośrodkowego układu nerwowego, która umieszczona jest w czaszce. W mózgowiu wyróżnić możemy:

  • mózg - składa się z półkuli mózgowych.
  • półkule mózgowe - znajdują się tutaj liczne ośrodki, np. czuciowe, ruchowe, pamięci, mowy, świadomości ... Półkule mózgowe podzielone są podłużną szczeliną na półkulę lewą i prawą. W każdej półkuli wyróżnić można płaty. Zewnętrzną warstwę półkuli stanowi istota szara, tzw. kora mózgu. Jest ona pofałdowana, tzw. zakrętami. Między nimi przebiegają zagłębienia, nazywane bruzdami (szczelinami). Pod korą znajduje się istota biała, która zbudowana jest z włókien nerwowych, łączących głównie komórki kory mózgu. Półkule połączone są spoidłem wielkim mózgu - ciałem modzelowatym.
  • móżdżek - znajdują się tutaj ośrodki koordynacji ruchowej.
  • pień mózgu - składa się między innymi z rdzenia przedłużonego, mostu, wzgórza, podwzgórza.
  • rdzeń przedłużony - zawiera ośrodki kontrolujące między innymi oddychanie, pracę serca, ciśnienie krwi.
  • most - element łączący inne części mózgowia.
  • wzgórze i podwzgórze - zawiadują bardzo licznymi funkcjami fizjologicznymi.