Mostek Wheatstone'a (html5)

Mostek Wheatstone'a (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

Układ mostka Wheatstone'a pozwala w łatwy sposób określić opór elektryczny. Nie jest konieczny pomiar napięcia i natężenia prądu.

Ta aplikacja HTML5 symuluje taki mostek. Badany opornik znajduje się w lewym górnym rogu, obok oporu wzorcowego z prawej. Najważniejszą częścią układu jest potencjometr suwakowy (w najprostszym przypadku jest to drut oporowy) z ruchomym stykiem ślizgowym. Styk ślizgowy dzieli potencjometr na dwa pojedyncze rezystory, których wartości są łatwe do określenia dzięki skali długości. Źródło napięcia (niebieskie) jest wyświetlane poniżej potencjometru suwakowego. Nieznany opornik ma wartość z generatora liczb losowych. Pozostałe rezystory i napięcie zasilania mogą być - w pewnych granicach - regulowane w polach po prawej stronie (zielone tło).

Przy wykonywaniu pomiaru styk ślizgowy należy przesunąć tak, żeby podłączony galwanometr (czerwony) wskazywał natężenie prądu 0 mA.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.