+ Pokaż spis treści

MOLVIEW

MolView


MolView to intuicyjna internetowa aplikacja Open Source, pozwalająca zobrazować różne modele cząsteczek w chemii i biologii. Pomaga zrozumieć strukturę przestrzenną złożonych cząsteczek i uzyskać dodatkowe informacje na ich temat.


Niektóre funkcje:
 

 • Rysowanie wzorów strukturalnych
 • Widok 3D - cząsteczki
 • Wyszukiwanie i przeglądanie związków
 • Wyszukiwanie i przeglądanie białek
 • Wyszukiwanie i przeglądanie struktur krystalicznych
 • Widok NMR, widmo masowe i IR
 • Obliczanie momentu dipolowego cząsteczki


Przeciągnij myszką z wciśniętym lewym przyciskiem, żeby obrócić model. Kółko - ustawia zoom.

Model pręcikowo-kulkowyModel pręcikowyModel "wypełniony" (sfery van der Waalsa)Model szkieletowyModel liniowy

Górny pasek narzędzi 1. Kosz: czyści całą planszę
 2. Gumka: kliknij na atomie lub wiązaniu aby je wykasować
 3. Przeciąganie: przeciągaj atomy i wiązania 
 4. Cofnij / ponów: nawigacja po historii edycji
 5. Tryb koloru: wyświetlania atomów i wiązań z wykorzystaniem kolorów
 6. Pełny tryb: wyświetla wszystkie atomy C i H zamiast wyświetlania szkieletu
 7. Centruj: wypośrodkowuje całą cząsteczkę
 8. Wyczyść: czyści wzór strukturalny przy użyciu usługi zewnętrznej
 9. 2D do 3D: przekształca wzór strukturalny w model 3D


Lewy pasek narzędzi 1. Wiązania: wybierz jeden z rodzajów wiązań i utwórz je klikając na planszy, dodając wiązania do atomów lub modyfikując istniejące 
 2. Fragmenty: wybierz jeden z fragmentów (benzen, cyklopropan itp) i utwórz go klikając na planszy lub dodaj do atomów
 3. Ładunek: kliknij atom aby zwiększyć lub zmniejszyć jego ładunek


Prawy pasek narzędziZawiera szereg pierwiastków, a na dole przycisk układu okresowego, otwierający okienko ze wszystkimi pierwiastkami. Jeśli wybrałeś pierwiastek, możesz klikać istniejące atomy aby je zmienić lub kliknąć na pustą część planszy, aby utworzyć nowy atom wybranego pierwiastka. 

Tagi: molview