+ Pokaż spis treści

Moje województwo

Moje województwo


Trudno jest bezpośrednio rządzić całym dużym państwem. Wiedzieli o tym już władcy w najdawniejszych czasach. Dzielili swoje państwa na ziemie, prowincje czy hrabstwa. Ustanawiali zaufane osoby, które w ich imieniu zarządzały tymi obszarami. Dzięki temu łatwiejsze było zarządzanie nawet najodleglejszymi zakątkami kraju.

W Polsce dla określania takich jednostek podziału administracyjnego przyjęło się województwo. Pieczę nad nim dzierży wojewoda, który jest mianowany przez premiera rządu Rzeczypospolitej.

Obecnie, od reformy z 1 stycznia 1999 roku, Polska podzielona jest na 16 województw. Ich nazwy nawiązują do dawnej tradycji i wywodzą się z nazw geograficzno-historycznych.


Są to:


 • Województwo dolnośląskie,
   miasto wojewódzkie Wrocław;
 • Województwo podkarpackie,
   miasto wojewódzkie Rzeszów;
 • Województwo kujawsko - pomorskie,
   miasto wojewódzkie Bydgoszcz;
 • Województwo podlaskie,
   miasto wojewódzkie Białystok;
 • Województwo lubelskie,
   miasto wojewódzkie Lublin;
 • Województwo pomorskie,
   miasto wojewódzkie Gdańsk;
 • Województwo lubuskie,
   miasto wojewódzkie Zielona Góra;
 • Województwo śląskie,
   miasto wojewódzkie Katowice;
 • Województwo łódzkie,
   miasto wojewódzkie ?ódź;
 • Województwo świętokrzyskie,
   miasto wojewódzkie Kielce;
 • Województwo małopolskie,
   miasto wojewódzkie Kraków;
 • Województwo warmińsko - mazurskie,
   miasto wojewódzkie Olsztyn;
 • Województwo mazowieckie,
   miasto wojewódzkie Warszawa;
 • Województwo wielkopolskie,
   miasto wojewódzkie Poznań;
 • Województwo opolskie,
   miasto wojewódzkie Opole;
 • Województwo zachodniopomorskie,
   miasto wojewódzkie Szczecin.


Każde województwo, oprócz przedstawicieli władzy państwowej, czyli wojewody i jego urzędników, jest zarządzane przez przedstawicieli mieszkańców, czyli władze samorządowe.

Zgodnie z wspomnianą reformą, podział administracyjny Polski jest trójstopniowy. Województwa dzielą się na powiaty, a te na gminy.