+ Pokaż spis treści

Modele

MODELE


Możesz wybrać jeden z dwóch trybów pracy i jeden z pięciu szablonów prezentacji,  modyfikowalnych w dowolnym momencie.


1. Tryby pracy


Dostępne są dwa tryby pracy: Odkrywanie i Quiz. Każdy tryb oferuje wybór z czterech szablonów prezentacji (patrz dostępne szablony ).


Tryb Odkrywanie jest zalecany do zdobywania wiedzy, opisywania szczegółów obrazu i innych prac nad detalami.


Tryb Quiz nadaje się do zajęć typu pytania-odpowiedzi lub sprawdzanie wiedzy.


Tryb Quiz może być zablokowany za pomocą kodu. Nauczyciel może dowolnie umożliwiać lub blokować uczniom dostęp do odpowiedzi (patrz Korzystanie z trybu Quiz ).


W każdej chwili można zmienić wybór w zakładce "Modele".


2. Szablony prezentacji


Szablon Harmonijka jest zalecany do zakładek nawigacyjnych i zdjęć w trybie wyświetlania pionowym. Komentarze mogą być długie.


Szablon Chmurki jest zalecany do przeglądania szczegółów obrazu i zakłada krótkie komentarze. Tryb wyświetlania obrazu, pionowy lub poziomy, jest obojętny.


Szablon Przyciski jest zalecany do obrazów szerokich. Przyciski są rozmieszczone w górnej części obrazu i są numerowane. Komentarze mogą być długie.


Szablon Dźwięk pozwala na nagrywanie opisów audio. Ten szablon jest idealny na przykład przy uczeniu języków (patrz Dźwięk ).


Szablon Tablet cyfrowy  pozwala na eksport obrazu aktywnego w jednym pliku HTML5 czytelnym dla tabletów, smartfonów i kompatybilnych przeglądarek internetowych. Można także eksportować obraz aktywny jako widget dla oprogramowania iBooks Author.

Nie wystarczy kliknąć na liście w obszar szablonu , aby zmienić szablon: pole musi być zaznaczone.