+ Pokaż spis treści

Model rozpadów promieniotwórczych

Model rozpadów promieniotwórczych
  PEŁNY EKRAN  

Promieniotwórcze jądra CZERWONE ulegają rozpadowi, dając produkt promieniotwórczy, którego jądra (NIEBIESKIE) ulegają kolejnemu rozpadowi, tworząc jądra stabilne (SZARE).


Można zmieniać okres połowicznego zaniku (jednostka: sekunda) izotopów, których jądra są oznaczone na czerwono i niebiesko. Po kliknięciu na start, możemy obserwować, jak zmienia się liczba poszczególnych rodzajów jąder w próbce i na wykresie (kolorowe linie)
.


Źródło


Fu-Kwun Hwang - Dept. of Physics, National Taiwan Normal Univ.; lookang


Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike