Baza wiedzy

Modale Nebensätze

Język niemiecki - Modale Nebensätze


indem
 1. Zdania z "indem" określają środek lub sposób, w jaki ktoś coś robi. Tłumaczymy je często z użyciem imiesłowu czynnego.

 2. Zdanie z "indem" w zdaniu podrzędnie złożonym występuje zawsze jako drugie.

Przykłady:
 • Er hat mir sehr geholfen, indem er mich auf meine Fehler hingewiesen hat.
  (On bardzo mi pomógł, wskazując mi moje błędy).

 • Man kann die Kapazität dieser Maschine erhöhen, indem man einen besseren Treibstoff verwendet.
  (Można podnieść wydajność tej maszyny, stosując inne paliwo).

Vergleichssätze


je..., desto
 1. "je..., desto" tłumaczymy jako "im..., tym".

 2. W pierwszym ze zdań zaczynającym się od "je..." wystepuje szyk końcowy, w drugim, rozpoczynającym się od "desto", szyk przestawny:

Przykłady:
 • Je fleißiger du lernst, desto schneller wirst du dir die Fremdspache aneignen.
  Im pilniej się uczysz, tym szybciej przyswoisz sobie język obcy.

 • Je länger sie spielte, desto ruhiger wurde die Musik.
  (Im dłużej grała, tym spokojniejsza stawała się muzyka).

als
 1. "als" tłumaczymy jako "niż".

 2. Zdanie z "als" w zdaniu podrzędnie złożonym występuje zawsze jako drugie.

 3. W zdaniach z "als" występuje zawsze szyk prosty.

Przykłady:
 • Die Eltern kamen früher nach Hause zurück, als wir dachten.
  (Rodzice wrócili do domu wcześniej, niż sądziliśmy).

 • Die Entfernung zwischen unserer Jugendherberge und dem Bahnhof war grösser, als wir dachten.
  (Odległość od naszego schroniska do dworca była większa niż przypuszczaliśmy).

Wie..., so
 1. "Wie..., so" tłumaczymy jako "tak..., jak"

 2. "Wie..., so" łączy 2 zdania, w których porównywane są dwie takie same wielkości.

Przykłady:
 • Das Städchen ist heute noch genau so klein und nett, wie ich es in Erinnerung behalten habe.
  (To miasteczko jest dzisiaj tak samo małe i miłe, jakim zachowałam je w pamięci).

 • Er spricht tatsächlich so gut Deutsch, wie er behauptet hat.
  (On rzeczywiście mówi po niemiecku tak dobrze, jak twierdził).
Dodaj do swoich materiałów