Baza wiedzy

Modale Adverbien

Język niemiecki - Modale Adverbien


      - są tworzone często od przymiotników i mogą być wówczas stopniowane (stopniowanie przysłówków zostało omówione razem ze stopniowaniem przymiotnika (por Das Adjektiv - Komparation). Do tej grupy zaliczamy ponadto wiele przysłówków nie pochodzących od przymiotników.

Mogą one określać:


sposób, w jaki zachodzi dana czynność

  PYTANIA: Wie? Auf welche Art und Weise?

  absichtlich - na umyślnie

  anders - inaczej

  auswendig - na pamięć

  geradeso - właśnie tak, nie inaczej, tak samo

  gern - chętnie

  glücklicherweise - szczęśliwie

  möglicherweise - możliwie

  natürlich - oczywiście

  teilweise - częściowo

  umsonst - za darmo

  vergebens - na próżno

stopień, w jakim zaszła bądź zajdzie jakaś czynność

  PYTANIA: Wie? In welchem Grade?

  außerordentlich - wyjątkowo

  allzu, zu - zbyt

  beinahe - prawie, bez mała, omal nie

  etwas - trochę

  fast - prawie

  ganz - zupełnie

  gänzlich - całkowicie

  mehr ... als - bardziej... niż

  nur - tylko

  sehr - bardzo

  so...wie - tak.... jak

  ungewöhnlich - niezwykle

  viel - dużo

  wenig - mało

  ziemlich - dosyć

pozytywny stosunek mówiącego do treści wypowiedzi

  allerdings - jednak

  auf jeden Fall - w każdym wypadku

  bestimmt - na pewno

  freilich - naturalnie, oczywiście, ma się rozumieć, wprawdzie, co
  prawda, prawdę mówiąc

  gewiß - zapewne, na pewno, pewnie

  ja - tak; przecież; tylko; ba, co więcej, nawet

  natürlich - oczywiście

  sicher - na pewno, zapewne, pewnie, niezawodnie

  tatsächlich - rzeczywiście

  unbedingt - koniecznie

  wirklich - naprawdę

  zweifellos, zweifelsohne - bez wątpienia, niewątpliwie, bezsprzecznie

negatywny stosunek mówiącego do treści wypowiedzi

  durchaus nicht - na pewno nie

  gar nicht - wcale

  im Gegenteil - przeciwnie

  keineswegs, keinsesfalls, auf keinen Fall - w żadnym wypadku

  nein - nie

  nie, niemals - nigdy

  wirklich nicht - naprawdę nie

wątlipowość

  allenfalls - w najgorszym, w ostatecznym razie, od biedy, co najwyżej, ewentualnie, może

  etwa - około

  höchstens - najwyżej

  kaum - prawie, prawie nie

  mindestens - przynajmniej, co najmniej, lekko licząc

  möglicherweise - być może

  ungefähr - około

  vermutlich - przypuszczalnie

  vielleicht - może

  wahrscheinlich - prawdopodobnie

  wenigstens - przynajmniej, co najmniej, choć, chociaż

  wohl - tu: chyba, bodaj, pewnie, może, widocznie; wprawdzie
Dodaj do swoich materiałów