+ Pokaż spis treści

Mieszko III Stary

Mieszko Stary
(1173 - 1202)


      Trzeci z synów Bolesława Krzywoustego, książę dziedziczny Wielkopolski. Współdziałał z Bolesławem Kędzierzawym w walce z Władysławem Wygnańcem. Po śmierci Bolesława objął władzę senioralną. Twardy i zdecydowany władca nie spodobał się możnowładztwu. Bunt panów krakowskich usunął go z dzielnicy senioralnej, którą zawładnął piąty z synów Krzywoustego - Kazimierz. Mieszko łatwo nie ustąpił. Czterokrotnie w ciągu swego życia zdobywał Kraków i czterokrotnie był z niego usuwany. Jego porażka w walce o tron krakowski była w praktyce obaleniem zasady senioratu wprowadzonej ustawą sukcesyjną Bolesława Krzywoustego.