+ Pokaż spis treści

Mieszko II

Mieszko II
(1025 - 1034)

      Bolesław Chrobry na swego następcę wyznaczył drugiego w kolejności starszeństwa syna. Początek rządów Mieszka II był kontynuacją mocarstwowej polityki ojca. Natychmiast po jego śmierci koronował się. Z powodzeniem atakował granice cesarstwa (1028,1030) jednak wyczerpane państwo nie było w stanie unieść ciężaru takiej polityki. Dodatkowo sprzęgły się dwie sprawy: roszczenia juniorów dynastii Bezpryma i Ottona oraz jednoczesny najazd ze strony Niemiec i Rusi (1031 roku). Mieszko ucieka z kraju po rychłej śmierci Bezpryma. Zdołał powrócić wkrótce do władzy, ale sytuacji nie opanował na długo. W 1034 roku ginie pozostawiając państwo w stanie całkowitego rozkładu.