+ Pokaż spis treści

Mieszanie subtraktywne kolorów

Mieszanie subtraktywne kolorówFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Animacja pokazuje subtraktywne mieszanie kolorów. Tło jest białe, co oznacza, że czerwone, zielone i niebieskie piksele emitują maksimum światła, a nasza animacja odejmuje od tego białego tła różne kolory. W górnym kole, czerwone i zielone piksele są w maksimum, a niebieskie piksele zmieniają się od zera do maksimum i odwrotnie tak, że w górnej kolor zmienia się z żółtego (= czerwony + zielony) na biały (= czerwone + zielony + niebieski) i z powrotem.

W kręgu po prawej, zielone i niebieskie piksele są w maksimum, natomiast czerwone piksele zmieniają się, więc kolor po prawej stronie przechodzi z cyjanu (= zielony + niebieski) w biel i z powrotem. Tam gdzie żółty i cyjan pokrywają się widzimy subtraktywną mieszankę żółtego i cyjanu. Innymi słowy, mamy żółty czyli biały, z którego został odjęty niebieski i cyjan po odjęciu czerwonego. To pozostawia zielony, czyli subtraktywny mix żółtego i cyjanu = biały – niebieski – czerwony = zielony.

W lewym kole, czerwone i niebieskie piksele są w maksimum, podczas gdy zielone piksele zmieniają się tak, że kolor po lewej zmienia się od magenta (czerwony + niebieski) do białego i z powrotem. Tam gdzie nakładają się żółty i magenta widzimy subtraktywną mieszankę tych kolorów. Innymi słowy, widzimy żółty czyli biały, z którego został odjęty niebieski i magenta po odjęciu zielonego. To pozostawia czerwony, czyli subtraktywny mix żółtego i magenta = biały – niebieski – zielony = czerwony.

Tam gdzie magenta i cyjan pokrywają się widzimy ich subtraktywną mieszankę. Innymi słowy, widzimy magenta czyli biały po odjęciu zielonego i cyjan czyli biały po odjęciu czerwonego. To daje niebieski, czyli subtraktywny mix magenta i cyjanu = biały – zielony – czerwony = niebieski.

Wreszcie, w centrum, gdzie pokrywają się żółty, magenta i cyjan, widzimy subtraktywną mieszankę tych kolorów. Innymi słowy, widzimy biały, z którego żółty filtr odejmuje niebieski, filtr magenta odejmuje zielony i filtr cyjan odejmuje czerwony. To nie pozostawia nic: subtraktywna mieszanka żółtego, magenta i cyjanu = biały – niebieski – zielony – czerwony = czarny.